தமிழ்

Thikkatra Pillaikalukku Sagayar Neere - திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ

திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ
எக்காலம் துணையவர்க்கு நிற்பவரும் நீரே அல்லவோ
தனிமையான எனக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ
ஆதரவற்ற எனக்கு பக்கப்பலம் நீரே அல்லவோ – 2

1. என்றைக்கும் மறைந்திருப்பீரோ
தூரத்தில் நின்றுவிடுவீரோ
பேதைகளை (ஏழைகளை) மறப்பீரோ
இயேசுவே மனமிரங்கும்
திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ
எக்காலம் துணையவர்க்கு நிற்பவரும் நீரே அல்லவோ – 2

2. கர்த்தாவே எழுந்தருளும்
கைதூக்கி என்னை நிறுத்தும்
தீமைகள் (தீயவர்) என்னை சூழும் நேரம்
தூயவரே இரட்சியும்
திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ
எக்காலம் துணையவர்க்கு நிற்பவரும் நீரே அல்லவோ – 2

3. தாயென்னை மறந்தாலும்
நீர் என்னை மறப்பதில்லை
ஏழையின் ஜெபம் கேளும் – 2
இயேசுவே மனமிரங்கும்
திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ
எக்காலம் துணையவர்க்கு நிற்பவரும் நீரே அல்லவோ
தனிமையான எனக்கு சகாயர் நீரே அல்லவோ
ஆதரவற்ற எனக்கு பக்கப்பலம் நீரே அல்லவோ – 2
பக்கப்பலம் நீரே அல்லவோ
ஜீவ ஒளி நீரே அல்லவோ – 2

Thikkatra Pillaikalukku Sagayar Neere Lyrics in English

thikkatta pillaikalukku sakaayar neerae allavo
ekkaalam thunnaiyavarkku nirpavarum neerae allavo
thanimaiyaana enakku sakaayar neerae allavo
aatharavatta enakku pakkappalam neerae allavo - 2

1. entaikkum marainthiruppeero
thooraththil nintuviduveero
paethaikalai (aelaikalai) marappeero
Yesuvae manamirangum
thikkatta pillaikalukku sakaayar neerae allavo
ekkaalam thunnaiyavarkku nirpavarum neerae allavo - 2

2. karththaavae eluntharulum
kaithookki ennai niruththum
theemaikal (theeyavar) ennai soolum naeram
thooyavarae iratchiyum
thikkatta pillaikalukku sakaayar neerae allavo
ekkaalam thunnaiyavarkku nirpavarum neerae allavo - 2

3. thaayennai maranthaalum
neer ennai marappathillai
aelaiyin jepam kaelum - 2
Yesuvae manamirangum
thikkatta pillaikalukku sakaayar neerae allavo
ekkaalam thunnaiyavarkku nirpavarum neerae allavo
thanimaiyaana enakku sakaayar neerae allavo
aatharavatta enakku pakkappalam neerae allavo - 2
pakkappalam neerae allavo
jeeva oli neerae allavo - 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Thikkatra Pillaikalukku Sagayar Neere

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites