தமிழ்

Thiraatchai Chediye Yesu Raajaa - திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா

திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா
உம்மோடு இணைந்திருக்கும் கிளை நாங்கள்
உமக்காய் படருகின்ற கொடி நாங்கள்
திராட்சை செடியே இயேசு ராஜா

1. பசும்புல் மேய்ச்சலிலே நடத்திச் செல்பவரே
பரிசுத்தமானவரே – ஐயா
உள்ளமே மகிழுதையா உம்மோடு இருப்பதனால்
கள்ளம் நீங்குதையா – எனக்கு
2. குயவன் கையில் உள்ள களிமண்நாங்கள்
ஏந்தி வனைந்திடுமே ஐயா
சித்தம் போல் உருவாக்கும்
சுத்தமாய் உருமாற்றம்
நித்தம் உம் கரத்தில் – நாங்கள்
3. வார்த்தையில் நிலைத்திருந்து தினமும்
கனி கொடுக்கும் சீடர்கள் நாங்கள்
வேதத்தை ஏந்துகிறோம்
வாசித்து மகிழுகின்றோம்
தியானம் செய்கின்றோம் – நாங்கள்

 

Trachai Chadiya
thiraatchai setiyae Yesu raajaa
ummodu innainthirukkum kilai naangal
umakkaay padarukinta koti naangal
thiraatchaை setiyae Yesu raajaa

1. pasumpul maeychchalilae nadaththich selpavarae
parisuththamaanavarae – aiyaa
ullamae makiluthaiyaa ummodu iruppathanaal
kallam neenguthaiyaa – enakku
2. kuyavan kaiyil ulla kalimannnaangal
aenthi vanainthidumae aiyaa
siththam pol uruvaakkum
suththamaay urumaattam
niththam um karaththil – naangal
3. vaarththaiyil nilaiththirunthu thinamum
kani kodukkum seedarkal naangal
vaethaththai aenthukirom
vaasiththu makilukintom
thiyaanam seykintom – naangal

Thiraatchai Chediye Yesu Raajaa Lyrics in English

thiraatchaை setiyae Yesu raajaa
ummodu innainthirukkum kilai naangal
umakkaay padarukinta koti naangal
thiraatchaை setiyae Yesu raajaa

1. pasumpul maeychchalilae nadaththich selpavarae
parisuththamaanavarae - aiyaa
ullamae makiluthaiyaa ummodu iruppathanaal
kallam neenguthaiyaa - enakku
2. kuyavan kaiyil ulla kalimannnaangal
aenthi vanainthidumae aiyaa
siththam pol uruvaakkum
suththamaay urumaattam
niththam um karaththil - naangal
3. vaarththaiyil nilaiththirunthu thinamum
kani kodukkum seedarkal naangal
vaethaththai aenthukirom
vaasiththu makilukintom
thiyaanam seykintom - naangal

 

Trachai Chadiya
thiraatchai setiyae Yesu raajaa
ummodu innainthirukkum kilai naangal
umakkaay padarukinta koti naangal
thiraatchaை setiyae Yesu raajaa

1. pasumpul maeychchalilae nadaththich selpavarae
parisuththamaanavarae – aiyaa
ullamae makiluthaiyaa ummodu iruppathanaal
kallam neenguthaiyaa – enakku
2. kuyavan kaiyil ulla kalimannnaangal
aenthi vanainthidumae aiyaa
siththam pol uruvaakkum
suththamaay urumaattam
niththam um karaththil – naangal
3. vaarththaiyil nilaiththirunthu thinamum
kani kodukkum seedarkal naangal
vaethaththai aenthukirom
vaasiththu makilukintom
thiyaanam seykintom – naangal

PowerPoint Presentation Slides for the song Thiraatchai Chediye Yesu Raajaa

by clicking the fullscreen button in the Top left