தமிழ்

Thuthi Kanam Makimaiyumakkae - துதி கனம் மகிமையுமக்கே

துதி கனம் மகிமையுமக்கே
ஓ , எல்லாமுமே ஓ எல்லாமுமே
துதி கனம் மகிமையுமக்கே
ஓ ! நீரே ராஜாவே

ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் மிக ஸ்தோத்திரம்
ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்
ஓ ! நீரே ராஜாவே

துதி கனம் மகிமையுமக்கே
ஓ , எல்லாமுமே ஓ எல்லாமுமே
துதி கனம் மகிமையுமக்கே
ஓ ! நீரே ராஜாவே

Thuthi Kanam Makimaiyumakkae Lyrics in English

thuthi kanam makimaiyumakkae
o , ellaamumae o ellaamumae
thuthi kanam makimaiyumakkae
o ! neerae raajaavae

sthoththiram sthoththiram
sthoththiram mika sthoththiram
sthoththiram sthoththiram
o ! neerae raajaavae

thuthi kanam makimaiyumakkae
o , ellaamumae o ellaamumae
thuthi kanam makimaiyumakkae
o ! neerae raajaavae

PowerPoint Presentation Slides for the song Thuthi Kanam Makimaiyumakkae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites