தமிழ்

Thuthi Makimai Kanam Vallamai - துதி மகிமை கனம் வல்லமை

துதி மகிமை கனம் வல்லமை
அனாதி தேவனுக்கே
எல்லா தேசமும் சர்வ சிருஷ்டியும்
தேவனை பணிந்திடுமே

சகல நாவும் போற்றும் தேவா – வானம் பூமி
எங்கும் முழங்கால்கள் முடங்கிடுமே – பணிந்து
நீரே என்றும் உயர்ந்திடுவீர் – உம் ராஜ்யம்
என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்
அனாதி தேவா

Blessing and honor, Glory and power
Be unto the Ancient of days
From every nation, all of creation
Bow before the Ancient of days

Every tongue in heaven and earth
Shall declare your glory
Every knee shall bow at your throne in worship
You will be exalted O God
And your kingdom shall not pass away
O Ancient of days

Thuthi Makimai Kanam Vallamai Lyrics in English

thuthi makimai kanam vallamai
anaathi thaevanukkae
ellaa thaesamum sarva sirushtiyum
thaevanai panninthidumae

sakala naavum pottum thaevaa – vaanam poomi
engum mulangaalkal mudangidumae – panninthu
neerae entum uyarnthiduveer – um raajyam
ententum nilaiththirukkum
anaathi thaevaa

Blessing and honor, Glory and power
Be unto the Ancient of days
From every nation, all of creation
Bow before the Ancient of days

Every tongue in heaven and earth
Shall declare your glory
Every knee shall bow at your throne in worship
You will be exalted O God
And your kingdom shall not pass away
O Ancient of days

PowerPoint Presentation Slides for the song Thuthi Makimai Kanam Vallamai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites