தமிழ்

Thuthi Umake Yesu Naatha - துதி உமக்கே இயேசு நாதா

துதி உமக்கே இயேசு நாதா
வாழ்த்திடுவோம் உம்மையே 

நித்தமும் காக்கும் உம் கிருபைகளையே
எண்ணியே துதித்திடுவோம்

1.ஆதி அந்தமில்லா அனாதி தேவனே
அடைக்க்கலாமாநீர் எமக்கு நீரே
மாறா விஸ்வாசத்தை எமக்குத் தந்தீரே
எண்ணியே துதித்திடுவோம் – துதி

2.கடந்த நாளெல்லாம் வழுவாமல்
காருண்யத்தாலே காத்தீரே
வல்ல தேவனே உம் வாக்குகளையே
எண்ணியே துதித்திடுவோம் – துதி

3.தாயினும் மேலாய் அன்புகூர்ந்தீர்
தந்தை போல் எமை சுமந்தீரே
ஜீவனைத் தந்த உம் அன்பினையே
எண்ணியே துதித்திடுவோம் – துதி

4.ஜெயம் பெற்றோராய் சேவை செய்து
ஜீவனை வைத்தே துதித்திடவே
நித்திய ஜீவனை எமக்குத் தந்தீரே
எண்ணியே துதித்திடுவோம் – துதி

Thuthi Umake Yesu Naatha Lyrics in English

thuthi umakkae Yesu naathaa
vaalththiduvom ummaiyae 

niththamum kaakkum um kirupaikalaiyae
ennnniyae thuthiththiduvom

1.aathi anthamillaa anaathi thaevanae
ataikkkalaamaaneer emakku neerae
maaraa visvaasaththai emakkuth thantheerae
ennnniyae thuthiththiduvom - thuthi

2.kadantha naalellaam valuvaamal
kaarunnyaththaalae kaaththeerae
valla thaevanae um vaakkukalaiyae
ennnniyae thuthiththiduvom - thuthi

3.thaayinum maelaay anpukoorntheer
thanthai pol emai sumantheerae
jeevanaith thantha um anpinaiyae
ennnniyae thuthiththiduvom - thuthi

4.jeyam pettaோraay sevai seythu
jeevanai vaiththae thuthiththidavae
niththiya jeevanai emakkuth thantheerae
ennnniyae thuthiththiduvom - thuthi

PowerPoint Presentation Slides for the song Thuthi Umake Yesu Naatha

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites