தமிழ்

Thuthiyungal Nam Devanai - துதியுங்கள் நம் தேவனை

துதியுங்கள் நம் தேவனை
போற்றுங்கள் நம் இராஜனை
வாழ்த்துங்கள் நம் கர்த்தனை
போற்றுவோம் வாழ்த்துவோம்
இன்றும் என்றென்றுமாய்

ஆஆஆ அல்லேலூயா ஓஓஓ ஓசன்னா (4)

1. அதிசயம் செய்யும் தேவன் பெரியவர்
நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் என்றும் சிறந்தவர்
நமக்காய் யாவும் செய்து முடித்தார்
நன்றியோடு ஆராதிப்போம்

2. நம் பாவம் போக்கும் ஜீவ தேவன் நல்லவர்
நம் பாவம் போக்கும் வல்ல தேவன் சிறந்தவர்
கண்னீர் கவலை வியாதி யாவும் மாற்றுவார்
கரங்களை தட்டி ஆர்ப்பரிப்போம்

3. நமக்காய் இரத்தம் சிந்தி மரித்தார்
மூன்றாம் நாளில் உயிரோடு எழுந்தார்
நேற்றும் இன்றும் மாறிடா நம் இயேசுவை
கைகள் உயர்த்தி ஆராதிப்போம்

Thuthiyungal Nam Devanai Lyrics in English

thuthiyungal nam thaevanai

pottungal nam iraajanai

vaalththungal nam karththanai

pottuvom vaalththuvom

intum ententumaay

aaaaaa allaelooyaa ooo osannaa (4)

1. athisayam seyyum thaevan periyavar

naam aaraathikkum thaevan entum siranthavar

namakkaay yaavum seythu mutiththaar

nantiyodu aaraathippom

2. nam paavam pokkum jeeva thaevan nallavar

nam paavam pokkum valla thaevan siranthavar

kannneer kavalai viyaathi yaavum maattuvaar

karangalai thatti aarpparippom

3. namakkaay iraththam sinthi mariththaar

moontam naalil uyirodu elunthaar

naettum intum maaridaa nam Yesuvai

kaikal uyarththi aaraathippom

PowerPoint Presentation Slides for the song Thuthiyungal Nam Devanai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites