தமிழ்

Ullankaiel Varainthavare Kanmanipol - உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே

உள்ளங்கையில் வரைந்தவரே
கண்மனிபோல் கப்பவரே
தாயின்கருவில் என்னை கன்டவரே
பேரைச் சொல்லி என்னை அழைத்தவரே } – 2

நீர் என்னோடு வராவிட்டால்
நான் எங்கே செல்லுவேன்
நீர் என்னோடு வராவிட்டால்
நான் எங்கே செல்லுவேன்
ஜீவ நதீயாய் என்னில் பாய்ந்திடுமே
பகலும் எந்தன் தாகம் தீத்திடுமே

1. இஸ்ரவேலரோடு சென்ற மேகஸ்தம்பமே
மகினமயின் மேகமாய் என்னோடு வருமே
இஸ்ரவேலரோடு சென்ற மேகசம்பமே
மகிமையின் மேகமாய் என்னோடு வருமே

கன்மலை பிளந்து தாகம் தீர்த்த நேசரே
கன்மலை பிளந்து தாகம் தீர்த்த நேசரே
சிலுவையில் என்னை கண்டவரே
சிலுவையில் என்னை கண்டவரே

நீர் என்னோடு வராவிட்டால்
நான் எங்கே செல்லுவேன்
நீர் என்னோடு வராவிட்டால்
நான் எங்கே செல்லுவேன்
ஜீவ நதீயாய் என்னில் பாய்ந்திடுமே
பகலும் எந்தன் தாகம் தீத்திடுமே – உள்ளங்கையில்

2. உம்மாலே சேனைக்குள் பாய்ந்துடுவேன்
உம்மாலே மதிலையும் நான் தாண்டிடுவேன்
உம்மாலே சேனைக்குள் பாய்ந்துடுவேன்
உம்மாலே மதிலையும் நான் தாண்டிடுவேன்
அழுகையின் பள்ளத்தாக்கில் உருவ நடந்திடுவேன்
அழுகையின் பள்ளத்தாக்கில் உருவ நடந்திடுவேன்

பெலனான எந்தன் கர்த்தாவே
பெலனான எந்தன் கர்த்தாவே 

நீர் என்னோடு வராவிட்டால்
நான் எங்கே செல்லுவேன்
நீர் என்னோடு வராவிட்டால்
நான் எங்கே செல்லுவேன்
ஜீவ நதீயாய் என்னில் பாய்ந்திடுமே
பகலும் எந்தன் தாகம் தீத்திடுமே – உள்ளங்கையில்

Ullankaiel Varainthavare Kanmanipol Lyrics in English

ullangaiyil varainthavarae
kannmanipol kappavarae
thaayinkaruvil ennai kandavarae
paeraich solli ennai alaiththavarae } - 2

neer ennodu varaavittal
naan engae selluvaen
neer ennodu varaavittal
naan engae selluvaen
jeeva natheeyaay ennil paaynthidumae
pakalum enthan thaakam theeththidumae

1. isravaelarodu senta maekasthampamae
makinamayin maekamaay ennodu varumae
isravaelarodu senta maekasampamae
makimaiyin maekamaay ennodu varumae

kanmalai pilanthu thaakam theerththa naesarae
kanmalai pilanthu thaakam theerththa naesarae
siluvaiyil ennai kanndavarae
siluvaiyil ennai kanndavarae

neer ennodu varaavittal
naan engae selluvaen
neer ennodu varaavittal
naan engae selluvaen
jeeva natheeyaay ennil paaynthidumae
pakalum enthan thaakam theeththidumae - ullangaiyil

2. ummaalae senaikkul paaynthuduvaen
ummaalae mathilaiyum naan thaanndiduvaen
ummaalae senaikkul paaynthuduvaen
ummaalae mathilaiyum naan thaanndiduvaen
alukaiyin pallaththaakkil uruva nadanthiduvaen
alukaiyin pallaththaakkil uruva nadanthiduvaen

pelanaana enthan karththaavae
pelanaana enthan karththaavae 

neer ennodu varaavittal
naan engae selluvaen
neer ennodu varaavittal
naan engae selluvaen
jeeva natheeyaay ennil paaynthidumae
pakalum enthan thaakam theeththidumae - ullangaiyil

PowerPoint Presentation Slides for the song Ullankaiel Varainthavare Kanmanipol

by clicking the fullscreen button in the Top left