தமிழ்

Um Anpu Eththanai Perithaiyaa - உம் அன்பு எத்தனை பெரிதையா

உம் அன்பு எத்தனை பெரிதையா
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா
இயேசைய்யா உம் அன்பு பெரிதைய்யா
எப்படி நான் மறப்பேன் – (3)
உம் அன்பை – (2)

1. பாவத்தின் பாரத்தால் சோர்ந்து நான் போகையில்
பாசமாய் வந்தென்னை இரத்தத்தால் மீட்டீர்
எப்படி நான் மறப்பேன் – (3)
உம் அன்பை – (2)
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா
இயேசைய்யா உம் அன்பு பெரிதைய்யா

2. தனிமையில் கண்ணீரில் கலங்கி நான் நிற்கையில்
வலக்கரம் கொண்டென்னை மார்பில் அணைத்தீர்
எப்படி நான் மறப்பேன் – (3)
உம் அன்பை – (2)
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா
இயேசைய்யா உம் அன்பு பெரிதைய்யா

3. துரோகி நான் உம்மையே பரியாசம் செய்தேனே
நேசமாய் வந்தென்னை சேர்த்துக் கொண்டீரே
எப்படி நான் மறப்பேன் – (3)
உம் அன்பை – (2)
உம் அன்பு எத்தனை பெரிதைய்யா
இயேசைய்யா உம் அன்பு பெரிதைய்யா

Um Anpu Eththanai Perithaiyaa Lyrics in English

um anpu eththanai perithaiyaa
um anpu eththanai perithaiyyaa
iyaesaiyyaa um anpu perithaiyyaa
eppati naan marappaen – (3)
um anpai – (2)

1. paavaththin paaraththaal sornthu naan pokaiyil
paasamaay vanthennai iraththaththaal meettir
eppati naan marappaen – (3)
um anpai – (2)
um anpu eththanai perithaiyyaa
iyaesaiyyaa um anpu perithaiyyaa

2. thanimaiyil kannnneeril kalangi naan nirkaiyil
valakkaram konndennai maarpil annaiththeer
eppati naan marappaen – (3)
um anpai – (2)
um anpu eththanai perithaiyyaa
iyaesaiyyaa um anpu perithaiyyaa

3. thuroki naan ummaiyae pariyaasam seythaenae
naesamaay vanthennai serththuk konnteerae
eppati naan marappaen – (3)
um anpai – (2)
um anpu eththanai perithaiyyaa
iyaesaiyyaa um anpu perithaiyyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Um Anpu Eththanai Perithaiyaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites