தமிழ்

Um Kirubai Thaan - உம் கிருபை தான் ஐயா

Um Kirubai Thaan
உம் கிருபை தான் ஐயா ………..
மரித்துப் போன எனக்கு உயிர் தந்த கிருபை
பாவியாய் இருந்தவனை உயர்த்தி வைத்த கிருபை
உம் கிருபை தான் ஐயா ……….

1. சாம்பலை சிங்காரமாய் மாற்றின அந்த கிருபை
தீமையை நன்மையாய் மாற்றி வைத்த கிருபை
உம் கிருபை தான் ஐயா ………..

2. பெலவீன நேரத்தில் பெலன் தந்த கிருபை
சோர்ந்து போன நேரத்தில் சூழ்ந்து கொண்ட கிருபை
உம் கிருபை தான் ஐயா………..

Um Kirubai Thaan – உம் கிருபை தான் Lyrics in English

Um Kirubai Thaan
um kirupai thaan aiyaa ………..
mariththup pona enakku uyir thantha kirupai
paaviyaay irunthavanai uyarththi vaiththa kirupai
um kirupai thaan aiyaa ……….

1. saampalai singaaramaay maattina antha kirupai
theemaiyai nanmaiyaay maatti vaiththa kirupai
um kirupai thaan aiyaa ………..

2. pelaveena naeraththil pelan thantha kirupai
sornthu pona naeraththil soolnthu konnda kirupai
um kirupai thaan aiyaa………..

PowerPoint Presentation Slides for the song Um Kirubai Thaan – உம் கிருபை தான்

by clicking the fullscreen button in the Top left