தமிழ்

Um Namam Vazhga Raja - உம் நாமம் வாழ்க ராஜா என் தந்தையே

Um Namam Vazhga Raja
உம் நாமம் வாழ்க ராஜா என் தந்தையே (2)
உம் அரசு வருக ராஜா என் தந்தையே(2)

வாழ்க ராஜா அல்லேலுயா (4)
அல்லேலுயா ஓசன்னா (4)

1. யேகோவாயீரே உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக (2)
யேகோவா நிசியே எந்நாளும் வெற்றி தருவீர் (2) – வாழ்க ராஜா

2. யேகோவாரூவா உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக (2)
யேகோவா ரஃபா சுகம் தருபவர் நீர் (2) – வாழ்க ராஜா

3. ராஜாதி ராஜா நீரே உம் நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக (2)
உயிரோடு எழுந்தவரே வேகமாய் வாருமையா (2)

மாரநாதா அல்லேலூயா (4)
அல்லேலூயா ஓசன்னா (4)

Um Namam Vazhga Raja Yen thandaiye
Um arasu varuka raja Yen thandaiye

Vaalga raja alleluya – (4)
Alleluya osanna

1. Yegova Yire um namam parisuttappaduvataka
Yekova nissiye enrume vettri tharuveer
….Vaalga raja

2. Yegova roova umnamam parisuttappatuvataka
yekova rapha sugam tharubavar neer
….Vaalga raja

3. Rajadhi raja neere Um namam parisuttappatuvadaga
uyirodu ezhundavare Vegamai varumaiya

Maranada alleluya (4)
Alleluya osanna

Um Namam Vazhga Raja – உம் நாமம் வாழ்க ராஜா Lyrics in English

Um Namam Vazhga Raja
um naamam vaalka raajaa en thanthaiyae (2)
um arasu varuka raajaa en thanthaiyae(2)

vaalka raajaa allaeluyaa (4)
allaeluyaa osannaa (4)

1. yaekovaayeerae um naamam parisuththappaduvathaaka (2)
yaekovaa nisiyae ennaalum vetti tharuveer (2) - vaalka raajaa

2. yaekovaaroovaa um naamam parisuththappaduvathaaka (2)
yaekovaa raqpaa sukam tharupavar neer (2) - vaalka raajaa

3. raajaathi raajaa neerae um naamam parisuththappaduvathaaka (2)
uyirodu elunthavarae vaekamaay vaarumaiyaa (2)

maaranaathaa allaelooyaa (4)
allaelooyaa osannaa (4)

Um Namam Vazhga Raja Yen thandaiye
Um arasu varuka raja Yen thandaiye

Vaalga raja alleluya - (4)
Alleluya osanna

1. Yegova Yire um namam parisuttappaduvataka
Yekova nissiye enrume vettri tharuveer
….Vaalga raja

2. Yegova roova umnamam parisuttappatuvataka
yekova rapha sugam tharubavar neer
….Vaalga raja

3. Rajadhi raja neere Um namam parisuttappatuvadaga
uyirodu ezhundavare Vegamai varumaiya

Maranada alleluya (4)
Alleluya osanna

PowerPoint Presentation Slides for the song Um Namam Vazhga Raja – உம் நாமம் வாழ்க ராஜா

by clicking the fullscreen button in the Top left