தமிழ்

Um Prasannathinal Yennai - உம் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும்

உம் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும்
உம் வல்லமையால் என்னை நிரப்பும்

தூயரே தூயரே தூயரே தூயரே 2x

உம் பிரசன்னத்தினால் என்னை மூடிக்கொள்ளும்
உம் வல்லமையால் என்னை நிரப்பும்

1. என் தேவனே உம் பிரசன்னம்
என் முன்பதாய் செல்லனுமே
தூயரே

2. நிறைவான உம் பிரசன்னம்
வரும்பொழுது
என் குறை எல்லம் ஒழியுமே
தூயரே

3. நாங்கள் வேண்டுகிறோம் ஏசுவின்
நாமத்தினால்
உம் பிரசன்னம் இன்னும் வேண்டுமே
தூயரே

வேண்டுமே இன்னும் வேண்டுமே
உம் பிரசன்னம் இன்னும் வேண்டுமே

Um Prasannathinal Yennai Lyrics in English

um pirasannaththinaal ennai mootikkollum
um vallamaiyaal ennai nirappum

thooyarae thooyarae thooyarae thooyarae 2x

um pirasannaththinaal ennai mootikkollum
um vallamaiyaal ennai nirappum

1. en thaevanae um pirasannam
en munpathaay sellanumae
thooyarae

2. niraivaana um pirasannam
varumpoluthu
en kurai ellam oliyumae
thooyarae

3. naangal vaenndukirom aesuvin
naamaththinaal
um pirasannam innum vaenndumae
thooyarae

vaenndumae innum vaenndumae
um pirasannam innum vaenndumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Um Prasannathinal Yennai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites