தமிழ்

Um Samugathai Vaanjikiren - உம் சமூகத்தை வாஞ்சிக்கிறேன்

உம் சமூகத்தை வாஞ்சிக்கிறேன்
உம் சமூகத்தை விரும்புகிறேன்
உம் சமூகத்தை தேடுகிறேன்
உம் சமூகத்தை நேசிக்கிறேன் 

உம் சமூகத்தால் என்னை மூடிடுமே
உம் சமூகத்தால் என்னை தேற்றிடுமே
உம் சமூகத்தை முன்னே அனுப்பிடுமே
உம் சமூகத்தால் என்னை சூழ்ந்திடுமே

அக்கினி ஸ்தம்பமாய்
என் மேல் இறங்கிடுமே
மேக ஸ்தம்பமாய் என் மேல் நிழலிடுமே
மறுரூப மலையே இறங்கி வந்திடுமே
மகிமையின் மேகமே என்னை கவர்ந்திடுமே

Um Samugathai Vaanjikiren Lyrics Lyrics in English

um samookaththai vaanjikkiraen

um samookaththai virumpukiraen

um samookaththai thaedukiraen

um samookaththai naesikkiraen 

um samookaththaal ennai moodidumae

um samookaththaal ennai thaettidumae

um samookaththai munnae anuppidumae

um samookaththaal ennai soolnthidumae

akkini sthampamaay

en mael irangidumae

maeka sthampamaay en mael nilalidumae

maruroopa malaiyae irangi vanthidumae

makimaiyin maekamae ennai kavarnthidumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Um Samugathai Vaanjikiren Lyrics

by clicking the fullscreen button in the Top left