தமிழ்

Um Setaigalin Kel - உம் செட்டைகளின் கீழ்

Um Setaigalin Kel

உம் செட்டைகளின் கீழ்
மறைத்திடுமே
உம் கரங்களால்
எனை மறைத்திடுமே

கடல் கொந்தளித்தெழுந்தாலும்
புயல்களை நான் மேற்கொள்வேனே
ஜலத்தின் மேல் ஆளும் தேவன் நீர்
அமர்ந்திருது நீர் தேவன் என்பேன் – 2

ஆத்துமாவே
இளைப்பாறிடு
அமர்ந்திருந்து
அவர் வல்லமை உணர்ந்திடு

Um Setaigalin Kel – உம் செட்டைகளின் கீழ் Lyrics in English

Um Setaigalin Kel

um settaைkalin geel
maraiththidumae
um karangalaal
enai maraiththidumae

kadal konthaliththelunthaalum
puyalkalai naan maerkolvaenae
jalaththin mael aalum thaevan neer
amarnthiruthu neer thaevan enpaen - 2

aaththumaavae
ilaippaaridu
amarnthirunthu
avar vallamai unarnthidu

PowerPoint Presentation Slides for the song Um Setaigalin Kel – உம் செட்டைகளின் கீழ்

by clicking the fullscreen button in the Top left