தமிழ்

Ummai Aaraadhikka - உம்மை ஆராதிக்கத்தான் என்னை அறிந்தீர்

Ummai Aaraadhikka E min 86 4/4

உம்மை ஆராதிக்கத்தான் என்னை அறிந்தீர்
உம்மை ஆர்ப்பரிக்கத்தான் என்னை அழைத்தீர்
உந்தன் நாமம் உயர்த்தவே என்னில் ஜீவன் கொடுத்தீர்
உம்மை பற்றிக்கொள்ளத்தான் என்னை படைத்தீர்

ஏழு விண்மீன் கைதனில் பொன்விளக்கு மத்தியில்
உலாவிடும் உன்னதர் நீரே உமக்கு நிகர்
முந்தினவரும் நீர்தான் பிந்தினவரும் நீர்தான்
மரித்தவரும் நீர்தான் மூன்றாம் நாளில் உயிர்பெற்று
வாழ்கின்ற வேந்தன்

எப்பக்கமும் கூர்மையோ பட்டயம் பற்றினீரோ
கண்கள் அக்னி ஜூவாலையோ பாதங்கள் வெண்கலமோ
தேவ அவி ஏழுண்டு விண்மீன்களும் ஏழுண்டு
எல்லாம் இயேசுவில் உண்டு அப்பேர்ப்பட்ட அழகுள்ள
ஆண்டவர் மைந்தன்

பரிசுத்தர் நீர்தானே சத்தியரும் நீர்தானே
தாவீதின் திறவுகோல் கொண்டவரும் நீர்தானே
நீர் பூட்டிய வாசலை மானிடன் திறப்பானோ
நீர் திறந்த வாசலை பூட்டிவைக்க கூடுமோ
நீர் ஆள்கின்றீர் என்றும்

உண்மையும் சத்தியமும் உள்ளடங்கும் சாட்சியே
தேவனின் சிருஷ்டிக்கு ஆதியே ஆமென் நீரே
நீதியுள்ள நாதனே நீர் என்றும் நித்தியரே
ஆலயத்தின் ஆண்டவா ஆராதனை நாயகா
நீர் வாழ்க வாழ்க என்று

அப்பா பிதாவே நான் உம்மை துதிப்பேன்- எந்தன்
ஆத்ம நேசரே நான் உம்மை துதிப்பேன்
பரிசுத்த ஆவியே என்றும் உம்மை துதிப்பேன்
மூன்றில் ஒன்றாய் விளங்கும் என் தேவ தேவனே

Ummai aaraadhikka thaan ennai arindheer
Ummai aarparikka thaan ennai azhaitheer
Undhan naamam uyarthavae ennil jeevan kodutheer
Ummai patrikolla thaan ennai padaitheer

Yezhu vinmeen kaithanil ponvilakku mathiyil
Ulaavidum unnadhar neerae umakku nigar
Mundhinavarum neerthaan pindhinavarum neerthaan
Marithavarum neerthaan moondraam naalil
Uyir petru vaalgindra vendhan

Eppakkamum koormaiyo pattayam patrineero
Kangal akkni jwaalaiyo paadhangal vengalamo
Dheva aavi yezhundu vinmeengalum yezhundu
Ellaam yesuvil undu apperpatta azhagulla
Aandavar mainthan

Parisuthar neerthaanae sathiyarum neerthaanae
Dhaaveedhin thiravukol kondavarum neerthaanae
Neer pootiya vaasalai maanidan thirappaano
Neer thirandha vaasalai pooti vaikka koodumo
Neer aalgindeer endrum

Unmaiyum sathiyamum ulladangum saatchiyae
Dhevanin sirushtikku aadhiyae amen neerae
Needhiyulla naadhanae neer endrum nithiyarae
Aalayathin aandavaa aaraadhanai naayagaa
Neer vaazhga vaazhga endru

Appa pidhavay naan ummai thuthipaen – endhan
Aathma naesarae naan ummai thuthipaen – pari
Sutha aaviyae endrum ummai thuthipaen
Moondril ondraai vilangum en dheva dhevanae

Ummai Aaraadhikka – உம்மை ஆராதிக்கத்தான் Lyrics in English

Ummai Aaraadhikka E min 86 4/4

ummai aaraathikkaththaan ennai arintheer
ummai aarpparikkaththaan ennai alaiththeer
unthan naamam uyarththavae ennil jeevan koduththeer
ummai pattikkollaththaan ennai pataiththeer

aelu vinnmeen kaithanil ponvilakku maththiyil
ulaavidum unnathar neerae umakku nikar
munthinavarum neerthaan pinthinavarum neerthaan
mariththavarum neerthaan moontam naalil uyirpettu
vaalkinta vaenthan

eppakkamum koormaiyo pattayam pattineero
kannkal akni joovaalaiyo paathangal vennkalamo
thaeva avi aelunndu vinnmeenkalum aelunndu
ellaam Yesuvil unndu appaerppatta alakulla
aanndavar mainthan

parisuththar neerthaanae saththiyarum neerthaanae
thaaveethin thiravukol konndavarum neerthaanae
neer poottiya vaasalai maanidan thirappaano
neer thirantha vaasalai poottivaikka koodumo
neer aalkinteer entum

unnmaiyum saththiyamum ulladangum saatchiyae
thaevanin sirushtikku aathiyae aamen neerae
neethiyulla naathanae neer entum niththiyarae
aalayaththin aanndavaa aaraathanai naayakaa
neer vaalka vaalka entu

appaa pithaavae naan ummai thuthippaen- enthan
aathma naesarae naan ummai thuthippaen
parisuththa aaviyae entum ummai thuthippaen
moontil ontay vilangum en thaeva thaevanae

Ummai aaraadhikka thaan ennai arindheer
Ummai aarparikka thaan ennai azhaitheer
Undhan naamam uyarthavae ennil jeevan kodutheer
Ummai patrikolla thaan ennai padaitheer

Yezhu vinmeen kaithanil ponvilakku mathiyil
Ulaavidum unnadhar neerae umakku nigar
Mundhinavarum neerthaan pindhinavarum neerthaan
Marithavarum neerthaan moondraam naalil
Uyir petru vaalgindra vendhan

Eppakkamum koormaiyo pattayam patrineero
Kangal akkni jwaalaiyo paadhangal vengalamo
Dheva aavi yezhundu vinmeengalum yezhundu
Ellaam yesuvil undu apperpatta azhagulla
Aandavar mainthan

Parisuthar neerthaanae sathiyarum neerthaanae
Dhaaveedhin thiravukol kondavarum neerthaanae
Neer pootiya vaasalai maanidan thirappaano
Neer thirandha vaasalai pooti vaikka koodumo
Neer aalgindeer endrum

Unmaiyum sathiyamum ulladangum saatchiyae
Dhevanin sirushtikku aadhiyae amen neerae
Needhiyulla naadhanae neer endrum nithiyarae
Aalayathin aandavaa aaraadhanai naayagaa
Neer vaazhga vaazhga endru

Appa pidhavay naan ummai thuthipaen - endhan
Aathma naesarae naan ummai thuthipaen - pari
Sutha aaviyae endrum ummai thuthipaen
Moondril ondraai vilangum en dheva dhevanae

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummai Aaraadhikka – உம்மை ஆராதிக்கத்தான்

by clicking the fullscreen button in the Top left