தமிழ்

Ummai Aradhikindrom Yesuve - உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்

உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
ஏசுவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம்
நீர் நல்லவர் சர்வ வல்லவர்
உம்மை போல் வேரு தெய்வம் இல்லை
ஹாலேலூயா ஹாலேலூயா -2

1. பாவியான என்னையும்
உம் பிள்ளையாய் மாற்றீனீர்

2. என்னை அழைத்தவரே
நீர் உண்மை உள்ளவரே

3. உந்தன் பரிசுத்த ஆவியால்
என்னையும் நிறைத்தீரே

4. என்னை மறுரூபமாக்கிடும்
உந்தன் மகிமையில் சேர்த்திடும்

Ummai Aradhikindrom Yesuve Lyrics in English

ummai aaraathikkintom
aesuvae ummai aaraathikkintom
neer nallavar sarva vallavar
ummai pol vaeru theyvam illai
haalaelooyaa haalaelooyaa -2

1. paaviyaana ennaiyum
um pillaiyaay maattaீneer

2. ennai alaiththavarae
neer unnmai ullavarae

3. unthan parisuththa aaviyaal
ennaiyum niraiththeerae

4. ennai maruroopamaakkidum
unthan makimaiyil serththidum

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummai Aradhikindrom Yesuve

by clicking the fullscreen button in the Top left