தமிழ்

Ummai Pola Yaarum Illaye - உம்மை போல

Ummai Pola Yaarum Illaye

உம்மை போல
யாரும் இல்லையே இயேசு ராஜா
வான தூதர்கள்
துதி முழங்க
நாமும் சேர்ந்து உயர்த்திடுவோம்

பாடுவேன் ஓசன்னா
சர்வ வல்ல மாராஜனிவர்
உமக்கே மகிமை உண்டாகட்டும்
அப்பா உம் நாமம் உயர்த்திடுவேன்

என் நேசரே
எண்ணில் எத்தனை அன்பு கூர்ந்தீர்
எந்தன் பாவத்தை நீக்கிடவே
உம்மை பலியாக ஈந்தீரய்யா

Ummai Pola Yaarum Illaye – உம்மை போல யாரும் இல்லையே Lyrics in English

Ummai Pola Yaarum Illaye

ummai pola
yaarum illaiyae Yesu raajaa
vaana thootharkal
thuthi mulanga
naamum sernthu uyarththiduvom

paaduvaen osannaa
sarva valla maaraajanivar
umakkae makimai unndaakattum
appaa um naamam uyarththiduvaen

en naesarae
ennnnil eththanai anpu koorntheer
enthan paavaththai neekkidavae
ummai paliyaaka eentheerayyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummai Pola Yaarum Illaye – உம்மை போல யாரும் இல்லையே

by clicking the fullscreen button in the Top left