தமிழ்

Ummakai Odukirom - உமக்காய் ஓடுகிறோம்

Ummakai Odukirom
உமக்காய் ஓடுகிறோம்
உமக்காய் வாழுகிறோம்
வீணானவைகளை எல்லாம் விட்டு விட்டு
வேண்டாதவைகளை எல்லாம் வெறுத்து விட்டு

ஓடுகிறோம் ஓடுகிறோம் ஓடுகிறோம்
விசுவாசத்திலே இயேவுக்காய் ஓடுகிறோம்
வாழுகிறோம் வாழுகிறோம் வாழுகிறோம்
தேவ வார்த்தையாலே ரொம்ப நல்லா வாழுகிறோம்

ஓடுகிறோம் ஓடுகிறோம் ஓடுகிறோம்
தேவ பயத்தோடு பரிசுத்தமாய் ஓடுகிறோம்
வாழுகிறோம் வாழுகிறோம் வாழுகிறோம்
ஜீவன் உள்ளவர் தேசம் சேர்ந்திடவே வாழுகிறோம்

ஓடுகிறோம் ஓடுகிறோம் ஓடுகிறோம்
பின்னானவைகளை மறந்து விட்டு ஓடுகிறோம்
வாழுகிறோம் வாழுகிறோம் வாழுகிறோம்
முன்னானவைகளை நாடி தேடி வாழுகிறோம்

ஓடுகிறோம் ஓடுகிறோம் ஓடுகிறோம்
வீண் கவலைகளை விட்டு விட்டு ஓடுகிறோம்
வாழுகிறோம் வாழுகிறோம் வாழுகிறோம்
தேவ ராஜ்ஜியத்தை கொண்டுவரவே வாழுகிறோம்

Ummakai Odukirom – உமக்காய் ஓடுகிறோம் Lyrics in English

Ummakai Odukirom
umakkaay odukirom
umakkaay vaalukirom
veennaanavaikalai ellaam vittu vittu
vaenndaathavaikalai ellaam veruththu vittu

odukirom odukirom odukirom
visuvaasaththilae iyaevukkaay odukirom
vaalukirom vaalukirom vaalukirom
thaeva vaarththaiyaalae rompa nallaa vaalukirom

odukirom odukirom odukirom
thaeva payaththodu parisuththamaay odukirom
vaalukirom vaalukirom vaalukirom
jeevan ullavar thaesam sernthidavae vaalukirom

odukirom odukirom odukirom
pinnaanavaikalai maranthu vittu odukirom
vaalukirom vaalukirom vaalukirom
munnaanavaikalai naati thaeti vaalukirom

odukirom odukirom odukirom
veenn kavalaikalai vittu vittu odukirom
vaalukirom vaalukirom vaalukirom
thaeva raajjiyaththai konnduvaravae vaalukirom

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummakai Odukirom – உமக்காய் ஓடுகிறோம்

by clicking the fullscreen button in the Top left