தமிழ்

Unnadha Devanukku Aarathanai - உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை

உன்னத தேவனுக்கு ஆராதனை
மகத்துவ ராஜனுக்கு ஆரதனை
சர்வவல்ல தேவனுக்கு ஆராதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை

 அல்லேலுய  பாடி

துதிப்போம் 
எங்கள் இயேசு இரஜனை
வாழ்த்தி போற்றுவோம் – 2

பிதாவம் தேவனுக்கு ஆரதனை
குமாரனாம் இயேசுவுக்கு ஆரதனை
ஆவியாம் கர்த்தனுக்கு ஆரதனை
எங்கள் ஆராதனை எங்கள் ஆராதனை
 
1. அதிசயம் செய்பவரை ஆராதிப்போம்
அற்புதங்கள் செய்பவரை ஆராதிப்போம்
கரம் பற்றி நடத்தினர் ஆராதிப்போம்
கன்மலைமேல் உயர்த்தினர் ஆராதிப்போம்
                                                                       அல்லேலுய  பாடி

2. பாவங்கள் மன்னித்தார் ஆராதிப்போம்
பரிசுத்தம் தந்திட்டார் ஆராதிப்போம்
அக்கினியால் புடமிட்டரே ஆராதிப்போம்
பொன்னாக மின்ன செய்தார் ஆராதிப்போம்                                                
                                                         அல்லேலுய  பாடி
 
3. வாக்குத்தத்தம் தந்தவரை ஆராதிப்போம்
வாக்குமாற நல்லவரை ஆராதிப்போம்
விண்ணப்பத்தை கேட்டவரை ஆராதிப்போம்
விடுதலை தந்தவரை ஆராதிப்போம்
                                                  அல்லேலுய  பாடி

Unnadha Devanukku Aarathanai Lyrics in English

unnatha thaevanukku aaraathanai

makaththuva raajanukku aarathanai

sarvavalla thaevanukku aaraathanai

engal aaraathanai engal aaraathanai

 allaeluya  paati

thuthippom 

engal Yesu irajanai

vaalththi pottuvom – 2

pithaavam thaevanukku aarathanai

kumaaranaam Yesuvukku aarathanai

aaviyaam karththanukku aarathanai

engal aaraathanai engal aaraathanai
 

1. athisayam seypavarai aaraathippom

arputhangal seypavarai aaraathippom

karam patti nadaththinar aaraathippom

kanmalaimael uyarththinar aaraathippom
                                                                       allaeluya  paati

2. paavangal manniththaar aaraathippom

parisuththam thanthittar aaraathippom

akkiniyaal pudamittarae aaraathippom

ponnaaka minna seythaar aaraathippom                                                
                                                         allaeluya  paati
 

3. vaakkuththaththam thanthavarai aaraathippom

vaakkumaara nallavarai aaraathippom

vinnnappaththai kaettavarai aaraathippom

viduthalai thanthavarai aaraathippom
                                                  allaeluya  paati

PowerPoint Presentation Slides for the song Unnadha Devanukku Aarathanai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites