தமிழ்

Unthan Siththam Poel Nataththum - உமது சித்தமே செய்வேன்

உமது சித்தமே செய்வேன்

  
1. உந்தன் சித்தம் போல் நடத்தும்
கர்த்தாவே நீர் நித்தம் என்னை
எந்தன் சித்தம் போல வேண்டாம்
என் பிதாவே என் யெகோவா
   
2. இன்பமான வாழ்க்கை வேண்டேன்
இனிய செல்வம் சீரும் வேண்டேன்
துன்பமற்ற சுகமும் வேண்டேன்
நின் தொண்டு செய்யும் அடியேன்
   
3. நேர் சமனாம் நின் வழியோ
சிறு தூரமோ மாதொலைவோ
எவ்விதத் துயர்கடலோ
ஏழையின் வாழ்வு எதிலும்
    
4. அக்னி ஸ்தம்பம் மேக ஸ்தம்பம்
ஆம் இவற்றால் நீர் நடத்தி
அனுதினம் என்னோடிருப்பீர்
ஐயனே கடைக்கனியே

Unthan Siththam Poel Nataththum Lyrics in English

umathu siththamae seyvaen

  
1. unthan siththam pol nadaththum
karththaavae neer niththam ennai
enthan siththam pola vaenndaam
en pithaavae en yekovaa
   
2. inpamaana vaalkkai vaenntaen
iniya selvam seerum vaenntaen
thunpamatta sukamum vaenntaen
nin thonndu seyyum atiyaen
   
3. naer samanaam nin valiyo
sitru thooramo maatholaivo
evvithath thuyarkadalo
aelaiyin vaalvu ethilum
    
4. akni sthampam maeka sthampam
aam ivattaாl neer nadaththi
anuthinam ennotiruppeer
aiyanae kataikkaniyae

PowerPoint Presentation Slides for the song Unthan Siththam Poel Nataththum

by clicking the fullscreen button in the Top left