தமிழ்

Uyirodu Elunthavare Ummai Arathanai - உயிரோடு எழுந்தவரே

Uyirodu Elunthavare Ummai Arathanai Seiginroam
உயிரோடு எழுந்தவரே
உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்
ஜீவனின் அதிபதியே
உம்மை ஆராதைனை செய்கிறோம்
அல்லேலூயா ஒசன்னா-(4)

1. மரணத்தை ஜெயித்தவரே
உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்
பாதாளம் வென்றவரே
உம்மை ஆரதைனை செய்கிறோம்
அல்லேலூயா ஒசன்னா-(4)

Uyirodu Elunthavare Ummai Arathanai – உயிரோடு எழுந்தவரே Lyrics in English

Uyirodu Elunthavare Ummai Arathanai Seiginroam
uyirodu elunthavarae
ummai aaraathanai seykirom
jeevanin athipathiyae
ummai aaraathainai seykirom
allaelooyaa osannaa-(4)

1. maranaththai jeyiththavarae
ummai aaraathanai seykirom
paathaalam ventavarae
ummai aarathainai seykirom
allaelooyaa osannaa-(4)

PowerPoint Presentation Slides for the song Uyirodu Elunthavare Ummai Arathanai – உயிரோடு எழுந்தவரே

by clicking the fullscreen button in the Top left