தமிழ்

Vaanam Thiranthu Venpura Pola - வானம் திறந்து வெண்புறா போல இறங்கி வர வேண்டும்

வானம் திறந்து வெண்புறா போல இறங்கி வர வேண்டும் 

தேவா வல்லமை தர வேண்டும்   (2) 

யோர்தான் நதிக்கரை அனுபவங்கள் 

அப்படியே இன்று நடக்கணுமே   (2) 

மறுபடியும் நான் பிறக்க வேண்டும் 

மறுரூபமாக மாற வேண்டும்  (2)  –யோர்தான்

வரங்கள் கனிகள் பொழியணுமே 

வல்லமையோடு வாழணுமே   (2)  –யோர்தான்

பாவங்கள் காயங்கள் நீங்க வேண்டும் 

பரிசுத்த வாழ்வு வாழ வேண்டும்   (2)  –யோர்தான்

அற்புதம் அதிசயம் நடக்கணுமே 

சாட்சிய வாழ்வு வாழணுமே   (2) –யோர்தான்

கண்ணீர் கவலைகள் மறைய வேண்டும் 

காயங்கள் எல்லாம் குறைய வேண்டும்  (2)  –யோர்தான்

Vaanam Thiranthu Venpura Pola Lyrics in English

vaanam thiranthu vennpuraa pola irangi vara vaenndum 

thaevaa vallamai thara vaenndum   (2) 

yorthaan nathikkarai anupavangal 

appatiyae intu nadakkanumae   (2) 

marupatiyum naan pirakka vaenndum 

maruroopamaaka maara vaenndum  (2)  –yorthaan

varangal kanikal poliyanumae 

vallamaiyodu vaalanumae   (2)  –yorthaan

paavangal kaayangal neenga vaenndum 

parisuththa vaalvu vaala vaenndum   (2)  –yorthaan

arputham athisayam nadakkanumae 

saatchiya vaalvu vaalanumae   (2) –yorthaan

kannnneer kavalaikal maraiya vaenndum 

kaayangal ellaam kuraiya vaenndum  (2)  –yorthaan

PowerPoint Presentation Slides for the song Vaanam Thiranthu Venpura Pola

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites