தமிழ்

Vallamai Thaevai Thaevaa - வல்லமை தேவை தேவா

வல்லமை தேவை தேவா
வல்லமை தாரும் தேவா
இன்றே தேவை தேவா
இப்போ தாரும் தேவா

பொழிந்திடும் வல்லமை
உன்னதத்தின் வல்லமை
ஆவியின் வல்லமை
அக்கினியின் வல்லமை

1.மாம்சமான யாவர் மேலும்
ஆவியை ஊற்றுவேன் என்றீர்
மூப்பர் வாலிபர் யாவரும்
தீர்க்க தரிசனம் சொல்வாரே – பொழிந்திடும்

2. நித்திய காலம் வாசம் செய்யும்
சத்திய ஆவியைத் தாரும்
திக்கற்றோனாய் விட்டிடாமல்
தேற்றரவாளனாய் வந்திடும் – பொழிந்திடும்

3.மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று
முத்திரையான ஆவியைத்தாரும்
பிதாவே என்று அழைக்க
புத்ர சுவிகாரம் ஈந்திடும் – பொழிந்திடும்

Vallamai Thaevai Thaevaa Lyrics in English

vallamai thaevai thaevaa
vallamai thaarum thaevaa
inte thaevai thaevaa
ippo thaarum thaevaa

polinthidum vallamai
unnathaththin vallamai
aaviyin vallamai
akkiniyin vallamai

1.maamsamaana yaavar maelum
aaviyai oottuvaen enteer
mooppar vaalipar yaavarum
theerkka tharisanam solvaarae – polinthidum

2. niththiya kaalam vaasam seyyum
saththiya aaviyaith thaarum
thikkattaோnaay vittidaamal
thaettaravaalanaay vanthidum – polinthidum

3.meetkappadum naalukkentu
muththiraiyaana aaviyaiththaarum
pithaavae entu alaikka
puthra suvikaaram eenthidum – polinthidum

PowerPoint Presentation Slides for the song Vallamai Thaevai Thaevaa

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites