தமிழ்

Vallamai Thevai Deva - வல்லமை தேவை தேவா

வல்லமை தேவை தேவா
வல்லமை தாரும் தேவா
இன்றே தேவை தேவா
இப்போ தாரும் தேவ

பொழிந்திடும் வல்லமை உன்னதத்தின் வல்லமை
ஆவியின் வல்லமை அக்கினியின் வல்லமை

மாம்சமான யாவர் மீதும்
ஆவியை ஊற்றுவேன் என்றீர்
மூப்பர் வாலிபர் யாவரும்
தீர்க்க தரிசனம் சொல்வாரே

பெந்தெகொஸ்தே நாளைப் போல
பெரிதான முழக்கத்தோடே
வல்லமையாக இறங்கி
வரங்களினாலே நிரப்பும்

மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று
முத்திரையாக ஆவியைத் தாரும்
பிதாவே என்று அழைக்க
புத்திர சுவிகாரம் ஈந்திடும்

Vallamai thevai deva Lyrics in English

vallamai thaevai thaevaa
vallamai thaarum thaevaa
inte thaevai thaevaa
ippo thaarum thaeva

polinthidum vallamai unnathaththin vallamai
aaviyin vallamai akkiniyin vallamai

maamsamaana yaavar meethum
aaviyai oottuvaen enteer
mooppar vaalipar yaavarum
theerkka tharisanam solvaarae

penthekosthae naalaip pola
perithaana mulakkaththotae
vallamaiyaaka irangi
varangalinaalae nirappum

meetkappadum naalukkentu
muththiraiyaaka aaviyaith thaarum
pithaavae entu alaikka
puththira suvikaaram eenthidum

PowerPoint Presentation Slides for the song Vallamai thevai deva

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites