தமிழ்

Vallamai Unndu Unndu Arputha Vallamai - வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை

வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை
இயேசுவின் இரத்தத்தில்
வல்லமை உண்டு உண்டு அற்புத வல்லமை
ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தால்

Vallamai Unndu Unndu Arputha Vallamai Lyrics in English

vallamai unndu unndu arputha vallamai
Yesuvin iraththaththil
vallamai unndu unndu arputha vallamai
aattukkuttiyin iraththaththaal

PowerPoint Presentation Slides for the song Vallamai Unndu Unndu Arputha Vallamai

by clicking the fullscreen button in the Top left