தமிழ்

Viduthalai Viduthalai Viduthalai Petten - விடுதலை விடுதலை விடுதலை பெற்றேன்

விடுதலை விடுதலை விடுதலை பெற்றேன்
வித விதமாய் பாவத்திலே ஜீவித்த நானே
இந்த நாளில் எந்தன் இயேசு சொந்த இரத்தத்தால்
தந்திட்டாரே எந்தன் ஆத்ம மீட்பின் விடுதலை

1. தடுக்கும் பாவத் தளைகளில் – விடுதலை
கொடுக்கும் தீய பழக்கத்தில் – விடுதலை
என்ன சந்தோஷம் இந்த – விடுதலை
எந்தன் இயேசு இலவசமாய் தந்த சந்தோஷம்

2. எரிக்கும் கோபப் பிடியினில் – விடுதலை
விதைக்கும் தீய பொறாமையில் – விடுதலை
அன்பர் இயேசுவே தந்த விடுதலை
இன்பக் கானான் சென்றிடும் வரை உண்டே

3. அடுக்காய் பேசும் பொய்யினில் – விடுதலை
மிடுக்காய் வீசும் பெருமையில் – விடுதலை
ஏழ்மை ரூபமே கொண்ட இயேசுவே
தாழ்மை கொள்ள உண்மை பேச ஈந்தார் என்னிலே

Viduthalai Viduthalai Viduthalai Petten Lyrics in English

viduthalai viduthalai viduthalai petten
vitha vithamaay paavaththilae jeeviththa naanae
intha naalil enthan Yesu sontha iraththaththaal
thanthittarae enthan aathma meetpin viduthalai

1. thadukkum paavath thalaikalil – viduthalai
kodukkum theeya palakkaththil – viduthalai
enna santhosham intha – viduthalai
enthan Yesu ilavasamaay thantha santhosham

2. erikkum kopap pitiyinil – viduthalai
vithaikkum theeya poraamaiyil – viduthalai
anpar Yesuvae thantha viduthalai
inpak kaanaan sentidum varai unntae

3. adukkaay paesum poyyinil – viduthalai
midukkaay veesum perumaiyil – viduthalai
aelmai roopamae konnda Yesuvae
thaalmai kolla unnmai paesa eenthaar ennilae

PowerPoint Presentation Slides for the song Viduthalai Viduthalai Viduthalai Petten

by clicking the fullscreen button in the Top left