தமிழ்

Vinai Soolaa Thintha Iravinil - வினை சூழா திந்த இரவினில் காத்தாள்

வினை சூழா திந்த இரவினில் காத்தாள்,
விமலா, கிறிஸ்து நாதா.

கனகாபி ஷேகனே, அவனியர்க் கொளிர், பிர
காசனே, பவ நாசனே, ஸ்வாமி! — வினை

1. சென்ற பகல் முழுதும் என்னைக் கண் பார்த்தாய்;
செய் கருமங்களில் கருணைகள் பூத்தாய்;
பொன்றா தாத்ம சரீரம் பிழைக்க ஊண் பார்த்தாய்;
பொல்லாப் பேயின் மோசம் நின்றெனைக் காத்தாய். — வினை

2. சூரியன் அஸ்தமித் தோடிச் சென்றானே;
ஜோதி நட்சத்திரம் எழுந்தன வானே;
சேரும் விலங்கு பட்சி உறைபதி தானே
சென்றன; அடியேனும் பள்ளி கொள்வேனே. — வினை

3. ஜீவன் தந்தெனை மீட்டோய் சிறியேன் உன் சொந்தம்;
ஜெகத் தின்பங்கள் விழைந்து சேர்தல் நிர்ப்பந்தம்;
பாவியேன் தொழுதேன் நின் பாதார விந்தம்;
பட்சம் வைத்தாள்வையேல், அதுவே ஆனந்தம். — வினை

4. இன்றைப் பொழுதில் நான் செய் பாவங்கள் தீராய்;
இடர்கள் துன்பங்கள் நீங்க என்னைக் கை சேராய்;
உன்றன் அடிமைக் கென்றும் உவந்தருள் கூராய்;
உயிரை எடுப்பையேல், உன் முத்தி தாராய். — வினை

Vinai Soolaa Thintha Iravinil Lyrics in English

vinai soolaa thintha iravinil kaaththaal,
vimalaa, kiristhu naathaa.

kanakaapi shaekanae, avaniyark kolir, pira
kaasanae, pava naasanae, svaami! — vinai

1. senta pakal muluthum ennaik kann paarththaay;
sey karumangalil karunnaikal pooththaay;
ponta thaathma sareeram pilaikka oonn paarththaay;
pollaap paeyin mosam nintenaik kaaththaay. — vinai

2. sooriyan asthamith thotich sentanae;
jothi natchaththiram elunthana vaanae;
serum vilangu patchi uraipathi thaanae
sentana; atiyaenum palli kolvaenae. — vinai

3. jeevan thanthenai meettaோy siriyaen un sontham;
jekath thinpangal vilainthu serthal nirppantham;
paaviyaen tholuthaen nin paathaara vintham;
patcham vaiththaalvaiyael, athuvae aanantham. — vinai

4. intaip poluthil naan sey paavangal theeraay;
idarkal thunpangal neenga ennaik kai seraay;
untan atimaik kentum uvantharul kooraay;
uyirai eduppaiyael, un muththi thaaraay. — vinai

PowerPoint Presentation Slides for the song Vinai Soolaa Thintha Iravinil

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites