தமிழ்

Visuvasa Kappal Ondru Selkindrathu - விசுவாசக் கப்பல் ஒன்று செல்கின்றது

விசுவாசக் கப்பல் ஒன்று செல்கின்றது
புயல் வந்த போதும் தென்றல் வீசும் போதும்
அசைந்தாடி செல்கின்றது – (2)
அக்கரை நோக்கி – (2)

1. பரந்த சமுத்திரத்தில் செல்கின்றது
பாரச்சுமையோடு செல்கின்றது
பரபரப்போடே செல்கின்றது
பரமன் வாழும் பரம் நோக்கி
ஏலோ – ஏலேலோ – (6) ஆ – ஆ

2. ஆழம் நிறை கடலில் செல்கின்றது
அலைவந்து மோதியும் செல்கின்றது
ஆர்ப்பரிப்போடே செல்கின்றது
ஆண்டவர் அதற்கு மாலுமியாம்
ஏலோ – ஏலேலோ – (6) ஆ – ஆ

3. நீடிய பொறுமையோடே செல்கின்றது
நீண்ட பயணமாக செல்கின்றது
நிலைப் பலமாக செல்கின்றது
நிரந்தரமான இடத்தைக் காண
ஏலோ – ஏலேலோ – (6) ஆ – ஆ

Visuvasa Kappal Ondru Selkindrathu Lyrics in English

visuvaasak kappal ontu selkintathu

puyal vantha pothum thental veesum pothum

asainthaati selkintathu - (2)

akkarai Nnokki - (2)

1. parantha samuththiraththil selkintathu

paarachchumaiyodu selkintathu

paraparappotae selkintathu

paraman vaalum param Nnokki

aelo - aelaelo - (6) aa - aa

2. aalam nirai kadalil selkintathu

alaivanthu mothiyum selkintathu

aarpparippotae selkintathu

aanndavar atharku maalumiyaam

aelo - aelaelo - (6) aa - aa

3. neetiya porumaiyotae selkintathu

neennda payanamaaka selkintathu

nilaip palamaaka selkintathu

nirantharamaana idaththaik kaana

aelo - aelaelo - (6) aa - aa

PowerPoint Presentation Slides for the song Visuvasa Kappal Ondru Selkindrathu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites