தமிழ்

Vituthalai Naayakan Verriyaith - விடுதலை நாயகன் இயேசு

விடுதலை நாயகன் இயேசு

விடுதலை நாயகன் வெற்றியைத் தருகிறார்
எனக்குள்ளே இருக்கிறார் என்னே ஆனந்தம்

      

1. அவர் தேடி ஓடி வந்தார்
என்னைத் தேற்றி அணைத்துக்கொண்டார்
என் பாவம் அனைத்தும் மன்னித்தார்
புது மனிதனாக மாற்றினார்

2. தினம் அன்பின் அபிஷேகத்தால்
என்னை நிரப்பி நடத்துகின்றார்
சாத்தானின் வலிமை வெல்ல
அதிகாரம் எனக்குத் தந்தார்

          

3. செங்கடலைக் கடந்து செல்வேன்
யோர்தானை மிதித்து நடப்பேன்
எரிகோவைச் சுற்றி வருவேன்
எக்காளம் ஊதி ஜெயிப்பேன

Vituthalai Naayakan Verriyaith Lyrics in English

viduthalai naayakan Yesu

viduthalai naayakan vettiyaith tharukiraar
enakkullae irukkiraar ennae aanantham

      

1. avar thaeti oti vanthaar
ennaith thaetti annaiththukkonndaar
en paavam anaiththum manniththaar
puthu manithanaaka maattinaar

2. thinam anpin apishaekaththaal
ennai nirappi nadaththukintar
saaththaanin valimai vella
athikaaram enakkuth thanthaar

          

3. sengadalaik kadanthu selvaen
yorthaanai mithiththu nadappaen
erikovaich sutti varuvaen
ekkaalam oothi jeyippaena

PowerPoint Presentation Slides for the song Vituthalai Naayakan Verriyaith

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites