தமிழ்

Vizukuthu Vizukuthu Eriko - விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை

விழுகுது விழுகுது எரிகோ கோட்டை
எழும்புது எழும்புது இயேசுவின் படை

துதிப்போம் சாத்தானை ஜெயிப்போம்
துதிப்போம் தேசத்தைச் சொந்தமாக்குவோம்

யோசுவாவின் சந்ததி நாமே
தேசத்தைச் சுதந்தரிப்போமே
உடன்படிக்கை பெட்டி நம்மோடு
ஊர் ஊராய் வலம் வருவோமே – துதிப்போம்

கால் மிதிக்கும் எவ்விடத்தையும்
கர்த்தர் தந்திடுவாரே
எதிர்த்து நிற்க எவராலுமே
முடியாதென்று வாக்குரைத்தாரே

மோசேயோடு இருந்ததுபோல
சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு
தளபதியாய் முன் செல்கிறார்
தளர்ந்திடாமல் பின் தொடர்வேம்

அச்சமின்றி துணிந்து செல்வோமே
அறிக்கை செய்து ஆர்ப்பரிப்போமே
கர்த்தர் வார்த்தை நம் வாயிலே
நிச்சயமாய் வெற்றி பெறுவோம்

தேசத்து எதிரிகளெல்லாம்
திகில் பிடித்து நடுங்குகின்றனர்
கர்த்தர் செய்யும் அற்புதங்களை
கேள்விப்பட்டு கலங்குகின்றனர்

செங்கடலை வற்றச் செய்தவர்
சீக்கிரத்தில் வெற்றி தருவார்
யோர்தானை நிற்கச் செய்தவர் – நம்
பாரதத்தை ஆளுகை செய்வார்

Vizukuthu vizukuthu eriko Lyrics in English

vilukuthu vilukuthu eriko kottaை
elumputhu elumputhu Yesuvin patai

thuthippom saaththaanai jeyippom
thuthippom thaesaththaich sonthamaakkuvom

yosuvaavin santhathi naamae
thaesaththaich suthantharippomae
udanpatikkai petti nammodu
oor ooraay valam varuvomae – thuthippom

kaal mithikkum evvidaththaiyum
karththar thanthiduvaarae
ethirththu nirka evaraalumae
mutiyaathentu vaakkuraiththaarae

moseyodu irunthathupola
senaikalin karththar nammodu
thalapathiyaay mun selkiraar
thalarnthidaamal pin thodarvaem

achchaminti thunninthu selvomae
arikkai seythu aarpparippomae
karththar vaarththai nam vaayilae
nichchayamaay vetti peruvom

thaesaththu ethirikalellaam
thikil pitiththu nadungukintanar
karththar seyyum arputhangalai
kaelvippattu kalangukintanar

sengadalai vattach seythavar
seekkiraththil vetti tharuvaar
yorthaanai nirkach seythavar – nam
paarathaththai aalukai seyvaar

PowerPoint Presentation Slides for the song Vizukuthu vizukuthu eriko

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites