தமிழ்

Yaakkopai Pola Naan - யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்

யாக்கோபை போல நான் போராடுவேன்
எலியாவை போல நான் ஜெபித்திடுவேன்
விடமாட்டேன் விடமாட்டேன்
யாக்கோபை போல நான் விடவே மாட்டேன்

1. அன்னாளை போல ஆலயத்தில்
அழுது நான் ஜெபித்திடுவேன்
என் துக்கம் சந்தோஷமாய்
மாறும் வரை ஜெபித்திடுவேன்

2. கர்மேல் பர்வதத்தில் நின்றிடுவேன்
அக்கினி இறங்கும் வரை ஜெபித்திடுவேன்
எலியாவின் தேவனே
இரங்கி வாரும் ஐயா

3. தாவீதை போல அனுதினமும்
துதித்து நான் மகிழ்ந்திடுவேன்
கோலியாத்து வந்தாலும்
இயேசுவின் நாமத்திலே முறியடிப்பேன்

Yaakkopai Pola Naan Lyrics in English

yaakkopai pola naan poraaduvaen
eliyaavai pola naan jepiththiduvaen
vidamaattaen vidamaattaen
yaakkopai pola naan vidavae maattaen

1. annaalai pola aalayaththil
aluthu naan jepiththiduvaen
en thukkam santhoshamaay
maarum varai jepiththiduvaen

2. karmael parvathaththil nintiduvaen
akkini irangum varai jepiththiduvaen
eliyaavin thaevanae
irangi vaarum aiyaa

3. thaaveethai pola anuthinamum
thuthiththu naan makilnthiduvaen
koliyaaththu vanthaalum
Yesuvin naamaththilae muriyatippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Yaakkopai Pola Naan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites