தமிழ்

Yaesuvae Kirupaasanappathiyae - யேசுவே கிரு பாசனப்பதியே கெட்ட

யேசுவே, கிரு பாசனப்பதியே, கெட்ட
இழிஞன் எனை மீட்டருள்,
ஏசுவே, கிரு பாசனப்பதியே.

1. காசினியில் உன்னை அன்றி, தாசன் எனக்காதரவு
கண்டிலேன், சருவ வல்ல மண்டலாதிபா!
நேசமாய் ஏழைக்கிரங்கி, மோசம் அணுகாது காத்து
நித்தனே, எனைத் திருத்தி, வைத்தருள் புத்தி வருத்தி, — யேசு

2. பேயுடைச் சிறையதிலும், காய வினைக் கேடதிலும்,
பின்னமாகச் சிக்குண்ட துர்க் கன்மி ஆயினேன்;
தீயரை மீட்கும் பொருளாய் நேயம் உற்றுதிரம் விட்ட
தேவனே, எனைக்கண் நோக்கித் தீவினை அனைத்தும் நீக்கி, — யேசு

3.சிறைப்படுத்தின வற்றைச் சிறையாக்கி விட்டஅதி
தீரமுள்ள எங்கள்உப கார வள்ளலே,
குறை ஏதுனை அண்டினோர்க் கிறைவா? எனைச் சதிக்கும்
குற்றங்கள் அறவே தீர்த்து, முற்றுமுடியக் கண் பார்த்து, — யேசு

4. பொல்லா உலகம் அதில் நல்லார் எவரும் இல்லை,
புண்ணியனே, உன் சரணம் நண்ணி அண்டினேன்;
எல்லார்க்குள் எல்லாம்நீ அல்லோ எனக்குதவி?
இந்நாள் அருள் புரிந்து உன் ஆவியைச் சொரிந்து, — யேசு

Yaesuvae Kirupaasanappathiyae Lyrics in English

yaesuvae, kiru paasanappathiyae, ketta
ilinjan enai meettarul,
aesuvae, kiru paasanappathiyae.

1. kaasiniyil unnai anti, thaasan enakkaatharavu
kanntilaen, saruva valla manndalaathipaa!
naesamaay aelaikkirangi, mosam anukaathu kaaththu
niththanae, enaith thiruththi, vaiththarul puththi varuththi, — yaesu

2. paeyutaich siraiyathilum, kaaya vinaik kaedathilum,
pinnamaakach sikkunnda thurk kanmi aayinaen;
theeyarai meetkum porulaay naeyam uttuthiram vitta
thaevanae, enaikkann Nnokkith theevinai anaiththum neekki, — yaesu

3.siraippaduththina vattaைch siraiyaakki vittaathi
theeramulla engalupa kaara vallalae,
kurai aethunai anntinork kiraivaa? enaich sathikkum
kuttangal aravae theerththu, muttumutiyak kann paarththu, — yaesu

4. pollaa ulakam athil nallaar evarum illai,
punnnniyanae, un saranam nannnni anntinaen;
ellaarkkul ellaamnee allo enakkuthavi?
innaal arul purinthu un aaviyaich sorinthu, — yaesu

PowerPoint Presentation Slides for the song Yaesuvae Kirupaasanappathiyae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites