தமிழ்

Yellam Um Kirubaiye - எல்லாம் உம் கிருபையே

Yellam Um Kirubaiye

எல்லாம் உம் கிருபையே
உந்தனின் கிருபையே
கிருப கிருப கிருப கிருபையே

நிற்பதும் கிருபையே
உந்தனின் கிருபையே
நிர்மூலம் ஆகாததும் கிருபையே – நான்

எனக்கு போதுமே
உந்தனின் கிருபையே
பெலவீனத்தில் போதும் கிருபையே – என்

கைவிடா கிருபையே
உந்தனின் கிருபையே
வழுவாமல் காத்ததும் உம் கிருபையே – என்னை

நாள்தோறும் புதியதே
உந்தனின் கிருபையே
நாளெல்லாம் காப்பதும் உம் கிருபையே – என்னை

Yellam Um Kirubaiye – எல்லாம் உம் கிருபையே Lyrics in English

Yellam Um Kirubaiye

ellaam um kirupaiyae
unthanin kirupaiyae
kirupa kirupa kirupa kirupaiyae

nirpathum kirupaiyae
unthanin kirupaiyae
nirmoolam aakaathathum kirupaiyae - naan

enakku pothumae
unthanin kirupaiyae
pelaveenaththil pothum kirupaiyae - en

kaividaa kirupaiyae
unthanin kirupaiyae
valuvaamal kaaththathum um kirupaiyae - ennai

naalthorum puthiyathae
unthanin kirupaiyae
naalellaam kaappathum um kirupaiyae - ennai

PowerPoint Presentation Slides for the song Yellam Um Kirubaiye – எல்லாம் உம் கிருபையே

by clicking the fullscreen button in the Top left