தமிழ்

Yen Devanukai Naan Valldhiduven - என் தேவனுக்காய் நான் வாழ்ந்திடுவேன்

என் தேவனுக்காய் நான் வாழ்ந்திடுவேன்
என் வாழ்க்கையிலே அவரே எல்லாம்

இன்பமோ துன்பமோ
கஷ்டமோ நஷ்டமோ
இயேசுவுக்காக நான் வாழ்ந்திடுவேன்
என்னை அழைத்தவர் உன்மையுள்ளவரே
எனக்காகவே தம் ஜீவன் ஈந்தார்

தாய் என்னை மறந்தாலும்
உற்றார் வெறுத்தாலும்
என்னை மறவாத தேவன் நீரே
உம் உள்ளங்கைகளில்
என்னையும் வரைந்துள்ளீர்
உயிர் உள்ள நாளெல்லாம்
என்னோடு இருக்கின்றீர்

Yen Devanukai Naan Valldhiduven Lyrics in English

en thaevanukkaay naan vaalnthiduvaen
en vaalkkaiyilae avarae ellaam

inpamo thunpamo
kashdamo nashdamo
Yesuvukkaaka naan vaalnthiduvaen
ennai alaiththavar unmaiyullavarae
enakkaakavae tham jeevan eenthaar

thaay ennai maranthaalum
uttaாr veruththaalum
ennai maravaatha thaevan neerae
um ullangaikalil
ennaiyum varainthulleer
uyir ulla naalellaam
ennodu irukkinteer

PowerPoint Presentation Slides for the song Yen Devanukai Naan Valldhiduven

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites