தமிழ்

Yes Raaja Munnae Selhirar - இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்

இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார்
ஓசன்னா கீதம் பாடுவோம்
வேகம் சென்றிடுவோம்
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

1.அல்லேலூயா துதி மகிமை – என்றும்
அல்லேலூயா துதி மகிமை
இயேசு ராஜா எங்கள் ராஜா (2)
என்றென்றும் போற்றிடுவோம்
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

2.துன்பங்கள் சூழ்ந்து வந்தாலும்
தொல்லை கஷ்டங்கள் தேடி வந்தாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
கர்த்தர் நம்முடனே
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

3.யோர்தானின் வெள்ளம் வந்தாலும்
எரிகோ கோட்டை எதிர் நின்றாலும்
பயமுமில்லை கலக்கமில்லை
மீட்பர் நம்முடனே
ஓசன்னா ஜெயமே (2)
ஓசன்னா ஜெயம் நமக்கே

Yes Raaja Munnae Selhirar Lyrics in English

Yesu raajaa munnae selkiraar
osannaa geetham paaduvom
vaekam sentiduvom
osannaa jeyamae (2)
osannaa jeyam namakkae

1.allaelooyaa thuthi makimai - entum
allaelooyaa thuthi makimai
Yesu raajaa engal raajaa (2)
ententum pottiduvom
osannaa jeyamae (2)
osannaa jeyam namakkae

2.thunpangal soolnthu vanthaalum
thollai kashdangal thaeti vanthaalum
payamumillai kalakkamillai
karththar nammudanae
osannaa jeyamae (2)
osannaa jeyam namakkae

3.yorthaanin vellam vanthaalum
eriko kottaை ethir nintalum
payamumillai kalakkamillai
meetpar nammudanae
osannaa jeyamae (2)
osannaa jeyam namakkae

PowerPoint Presentation Slides for the song Yes Raaja Munnae Selhirar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites