தமிழ்

Yesu En Vaalvin Jothiyai - இயேசு என் வாழ்வின் ஜோதியாய்

இயேசு என் வாழ்வின் ஜோதியாய்
இறங்கி வந்தாரே
சிதைந்துப் போன என் வாழ்வையே
ஒன்றாய் சேர்த்தாரே

இயேசுவை நோக்கியே நான்
என்றும் வாழுவேன்
இயேசுவை நோக்கியே நான்
என்றும் மகிழுவேன்
உலக ஆசைகள் இவ்வுல ஆசைகள்
நான் வெறுத்து தள்ளுவேன்

கஷ்டமும் நஷ்டத்திலும்
நான் இயேசுவை நம்புவேன்
கஷ்டமும் நஷ்டத்திலும் நான்
இயேசுவை தேடுவேன்
இறங்கி வருவாரே இறங்கி வருவாரே
ராஜாதி ராஜனாக ராஜாதி ராஜனாக

Yesu en vaalvin jothiyai Lyrics in English

Yesu en vaalvin jothiyaay
irangi vanthaarae
sithainthup pona en vaalvaiyae
ontay serththaarae

Yesuvai Nnokkiyae naan
entum vaaluvaen
Yesuvai Nnokkiyae naan
entum makiluvaen
ulaka aasaikal ivvula aasaikal
naan veruththu thalluvaen

kashdamum nashdaththilum
naan Yesuvai nampuvaen
kashdamum nashdaththilum naan
Yesuvai thaeduvaen
irangi varuvaarae irangi varuvaarae
raajaathi raajanaaka raajaathi raajanaaka

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu en vaalvin jothiyai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites