தமிழ்

Yesu Naamam Uyarntha Naamam - இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம்

இயேசு நாமம் உயர்ந்த நாமம்
உன்னத நாமம் மேலான நாமம்

மரணத்தின் வல்லமைகள்
தெறிப்பட்டு போகுதே
இயேசுவின் நாமம் சொல்லையிலே
பாதாள சங்கிலிகள்
அறுப்பட்டு போகுதே
இயேசுவின் நாமம் சொல்லையிலே

சிலுவையில் இயேசு வெற்றி பெற்றார்
மரணத்தை அவர் ஜெயித்திட்டார்

பாவத்தின் வல்லமைகள்
உடைபட்டு போகுதே
இயேசுவின் நாமம் சொல்லையிலே
வியாதியின் வல்லமைகள்
விலகியே போகுதே
இயேசுவின் நாமம் சொல்லையிலே

தடைசெய்த மதில்கள்
தளர்ந்து போய் விழுகுதே
இயேசுவின் நாமம் சொல்லையிலே
எரிகோவின் வல்லமைகள்
பயந்துபோய் ஓடுதே
இயேசுவின் நாமம் சொல்லையிலே

Yesu Naamam Uyarntha Naamam Lyrics in English

Yesu naamam uyarntha naamam
unnatha naamam maelaana naamam

maranaththin vallamaikal
therippattu pokuthae
Yesuvin naamam sollaiyilae
paathaala sangilikal
aruppattu pokuthae
Yesuvin naamam sollaiyilae

siluvaiyil Yesu vetti pettaாr
maranaththai avar jeyiththittar

paavaththin vallamaikal
utaipattu pokuthae
Yesuvin naamam sollaiyilae
viyaathiyin vallamaikal
vilakiyae pokuthae
Yesuvin naamam sollaiyilae

thataiseytha mathilkal
thalarnthu poy vilukuthae
Yesuvin naamam sollaiyilae
erikovin vallamaikal
payanthupoy oduthae
Yesuvin naamam sollaiyilae

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Naamam Uyarntha Naamam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites