தமிழ்

Yesu Oruvar Yesu Oruvare - இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே

Yesu Oruvar Yesu Oruvare
இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே -3
எனக்கெல்லாமே இயேசு தானே

இதுவரை காத்தவர் இயேசு ஒருவரே
இனிமேலும் காப்பவர் இயேசு ஒருவரே
என்றும் காப்பவர் இயேசு ஒருவரே
எனக்கெல்லாமே இயேசு தானே

இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே -3
எனக்கெல்லாமே இயேசு தானே

இரவும் பகலும் வேதத்தில்
பிரியமாய் இருப்போம்
எக்காலத்தில் தேவனை
போற்றியே பாடுவோம் – 2

இயேசு உன்னை அழைக்கின்றாரே
இயேசு உன்னை நேசிக்கின்றாரே -2

இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே -3
எனக்கெல்லாமே இயேசு தானே

இயேசுவே நம் அடைக்கலம்
நம் கோட்டையுமானவர்
அவர் ஒருவரே நம் வாழ்க்கையில்
அதிசயம் செய்பவர் – 2
இயேசு உன்னை அழைக்கின்றாரே
இயேசு உன்னை நேசிக்கின்றாரே -2

எனக்காக மறித்தவர் இயேசு ஒருவரே
எனக்காக உயிர்த்தவர் இயேசு ஒருவரே
எனக்காக வருபவர் இயேசு ஒருவரே
எனக்கெல்லாமே இயேசு தானே

இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே -3
எனக்கெல்லாமே இயேசு தானே

Yesu Oruvar
Yesu Oruvare-X3
Yenakellame Yesu Thane

Ithu Varai Kaathavar
Yesu Oruvare
Yini Mellum Kappavar
Yesu Oruvare
Yendrum Kaapavar Yesu Oruvare
Yenakellame Yesu Thane

Yesu Oruvar
Yesu Oruvare-X3
Yenakellame Yesu Thane

1. Iravum Pagalum Vethathil
Piriyamaga Irupom
Yekkalathil Thevanai
Potriye Paaduvom-X2

Yesu Unnai
Alaikindrare
Yesu Unnai
Nesikindrare-X2

Yesu Oruvar
Yesu Oruvare-X3
Yenakellame Yesu Thane

2. Yesuve Nam Adaikalam
Kottaiyumanavar
Avar Oruvare Nam Vaalkaiyil
Athisayam Seibavar-X2

Yenakaga Marithavar
Yesu Oruvare
Yenakaga Uyiranthavar
Yesu Oruvare
Yenakaga Varubavar Yesu Oruvare
Yenakellame Yesu Thane

Yesu Oruvar
Yesu Oruvare-X3
Yenakellame Yesu Thane

Yesu Oruvar Yesu Oruvare – இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே Lyrics in English

Yesu Oruvar Yesu Oruvare
Yesu oruvar Yesu oruvarae -3
enakkellaamae Yesu thaanae

ithuvarai kaaththavar Yesu oruvarae
inimaelum kaappavar Yesu oruvarae
entum kaappavar Yesu oruvarae
enakkellaamae Yesu thaanae

Yesu oruvar Yesu oruvarae -3
enakkellaamae Yesu thaanae

iravum pakalum vaethaththil
piriyamaay iruppom
ekkaalaththil thaevanai
pottiyae paaduvom - 2

Yesu unnai alaikkintarae
Yesu unnai naesikkintarae -2

Yesu oruvar Yesu oruvarae -3
enakkellaamae Yesu thaanae

Yesuvae nam ataikkalam
nam kottaைyumaanavar
avar oruvarae nam vaalkkaiyil
athisayam seypavar - 2
Yesu unnai alaikkintarae
Yesu unnai naesikkintarae -2

enakkaaka mariththavar Yesu oruvarae
enakkaaka uyirththavar Yesu oruvarae
enakkaaka varupavar Yesu oruvarae
enakkellaamae Yesu thaanae

Yesu oruvar Yesu oruvarae -3
enakkellaamae Yesu thaanae

Yesu Oruvar
Yesu Oruvare-X3
Yenakellame Yesu Thane

Ithu Varai Kaathavar
Yesu Oruvare
Yini Mellum Kappavar
Yesu Oruvare
Yendrum Kaapavar Yesu Oruvare
Yenakellame Yesu Thane

Yesu Oruvar
Yesu Oruvare-X3
Yenakellame Yesu Thane

1. Iravum Pagalum Vethathil
Piriyamaga Irupom
Yekkalathil Thevanai
Potriye Paaduvom-X2

Yesu Unnai
Alaikindrare
Yesu Unnai
Nesikindrare-X2

Yesu Oruvar
Yesu Oruvare-X3
Yenakellame Yesu Thane

2. Yesuve Nam Adaikalam
Kottaiyumanavar
Avar Oruvare Nam Vaalkaiyil
Athisayam Seibavar-X2

Yenakaga Marithavar
Yesu Oruvare
Yenakaga Uyiranthavar
Yesu Oruvare
Yenakaga Varubavar Yesu Oruvare
Yenakellame Yesu Thane

Yesu Oruvar
Yesu Oruvare-X3
Yenakellame Yesu Thane

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Oruvar Yesu Oruvare – இயேசு ஒருவர் இயேசு ஒருவரே

by clicking the fullscreen button in the Top left