தமிழ்

Yesu Raja Um Namathai - இயேசு ராஜா உம் நாமத்தை

இயேசு ராஜா உம் நாமத்தை
சொல்லி சொல்லி நான் மகிழ்வேன்
உந்தன் அன்பை என் உள்ளத்தில்
எண்ணி எண்ணி துதிபாடுவேன்

ஆமென் ஆமென் அல்லேலுயா

பாவியாய் வாழ்ந்த எனைத் தேடி வந்தீர்
பரிசுத்த இரத்தம் சிந்தி என்னை மீட்டீர்
பரமனே உம் அன்பு மிகப்பெரியது
பாரினில் நிகரேதும் இல்லாதது

வியாதிகள் வேதனை எனை சூழ்ந்த போதும்
வாழ்ந்திட வழியின்றி கலங்கின நேரம்
வார்த்தையினாலே என்னைத் தேற்றி
வளமான வாழ்வை எனக்குத் தந்தீர்

உலகமே என்னை வெறுத்தாலும்
நண்பர்கள் யாவரும் கைவிட்டாலும்
நீதியின் தேவன் என்னோடு உண்டு
நித்தமும் மகிழ்வுடன் வாழ்ந்திடுவேன்

Yesu Raja Um Namathai Lyrics in English

Yesu raajaa um naamaththai

solli solli naan makilvaen

unthan anpai en ullaththil

ennnni ennnni thuthipaaduvaen

aamen aamen allaeluyaa

paaviyaay vaalntha enaith thaeti vantheer

parisuththa iraththam sinthi ennai meettir

paramanae um anpu mikapperiyathu

paarinil nikaraethum illaathathu

viyaathikal vaethanai enai soolntha pothum

vaalnthida valiyinti kalangina naeram

vaarththaiyinaalae ennaith thaetti

valamaana vaalvai enakkuth thantheer

ulakamae ennai veruththaalum

nannparkal yaavarum kaivittalum

neethiyin thaevan ennodu unndu

niththamum makilvudan vaalnthiduvaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Raja Um Namathai

by clicking the fullscreen button in the Top left