தமிழ்

Yesuvae Immanuevelare Manitharai Meetka Vantha - ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே
மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே
இருளிலில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே
வழியாய் வந்த இயேசுவே (2)

இயேசுவே இம்மானுவேலரே
மனிதனை மீட்க வந்த மகா பிரபுவே -2

பொன்னை கேட்கல உன் பொருளையும் கேட்கல
சொத்த கேட்கல உன் சம்பத்த கேட்கல
உன்னை கேட்கிறார் உன் உள்ளத்தை கேட்கிறார்
மகனாய் உன்னை மாற்றுவார் (2)
-இயேசுவே

சாபத்தின் கட்டுகளை உடைக்க வந்த இயேசுவே
எனக்காய் சாபமானீர் சிலுவை மீதிலே
பாவத்தின் சம்பளத்தை நான் செலுத்த தேவையில்ல
இயேசு செலுத்திவிட்டாரே (2)
-இயேசுவே

ஆதியில் வார்த்தையாக இருந்த எங்கள் இயேசுவே
மனிதனை மீட்க நீரே மண்ணில் வந்தீரே
இருளில் ஒளியாக வந்த எங்கள் வெளிச்சமே
வழியாய் வந்த இயேசுவே (2)
-இயேசுவே

Yesuvae Immanuevelare Manitharai Meetka vantha Lyrics in English

aathiyil vaarththaiyaaka iruntha engal Yesuvae
manithanai meetka neerae mannnnil vantheerae
irulilil oliyaaka vantha engal velichchamae
valiyaay vantha Yesuvae (2)

Yesuvae immaanuvaelarae
manithanai meetka vantha makaa pirapuvae -2

ponnai kaetkala un porulaiyum kaetkala
soththa kaetkala un sampaththa kaetkala
unnai kaetkiraar un ullaththai kaetkiraar
makanaay unnai maattuvaar (2)
-Yesuvae

saapaththin kattukalai utaikka vantha Yesuvae
enakkaay saapamaaneer siluvai meethilae
paavaththin sampalaththai naan seluththa thaevaiyilla
Yesu seluththivittarae (2)
-Yesuvae

aathiyil vaarththaiyaaka iruntha engal Yesuvae
manithanai meetka neerae mannnnil vantheerae
irulil oliyaaka vantha engal velichchamae
valiyaay vantha Yesuvae (2)
-Yesuvae

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvae Immanuevelare Manitharai Meetka vantha

by clicking the fullscreen button in the Top left