தமிழ்

Yesuvin Raththam Vallamaiyullathu - இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமையுள்ளது

1. இயேசுவின் ரத்தம் வல்லமையுள்ளது
இயேசுவின் ரத்தம் மேன்மையுள்ளது
இயேசுவின் ரத்தம் பரிசுத்தமானது
விலையேரப்பெற்றது (2)

இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் ஜெயம் (3)
நம் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் ஜெயம் (2)

2. பாவத்தை போக்கிடும் இயேசுவின் ரத்தம்
சாபத்தை நீக்கிடும் இயேசுவின் ரத்தம் (2)
வியாதியை நீக்கிடும் இயேசுவின் ரத்தம்
விடுதலை தந்திடும் இயேசுவின் ரத்தம் (2)

3. பாதாளம் வென்றிடும் இயேசுவின் ரத்தம்
பாதுகாத்திடும் இயேசுவின் ரத்தம் (2)
பெலனை தந்திடும் இயேசுவின் ரத்தம்
உயிர் கொடுத்திடும் இயேசுவின் ரத்தம் (2)

Yesuvin Raththam Vallamaiyullathu Lyrics in English

1. Yesuvin raththam vallamaiyullathu
Yesuvin raththam maenmaiyullathu
Yesuvin raththam parisuththamaanathu
vilaiyaerappettathu (2)

Yesuvin raththam jeyam jeyam (3)
nam Yesuvin raththam jeyam jeyam (2)

2. paavaththai pokkidum Yesuvin raththam
saapaththai neekkidum Yesuvin raththam (2)
viyaathiyai neekkidum Yesuvin raththam
viduthalai thanthidum Yesuvin raththam (2)

3. paathaalam ventidum Yesuvin raththam
paathukaaththidum Yesuvin raththam (2)
pelanai thanthidum Yesuvin raththam
uyir koduththidum Yesuvin raththam (2)

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesuvin Raththam Vallamaiyullathu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites