தமிழ்

Yethenil Aathi Manam - ஏதேனில் ஆதி மணம் உண்டான நாளிலே

ஏதேனில் ஆதி மணம் – உண்டான நாளிலே
பிறந்த ஆசீர்வாதம் மாறாதிருக்குமே

இப்போதும் பக்தியுல்லோர் – விவாகம் தூய்மையாம்
மூவர் பிரசன்னா மாவார் – மும்முறை வாழ்த்துண்டாம்

ஆதாமுக்கு ஏவாளைக் – கொடுத்ஹ்ட பிதாவே
இம்மாப்பிள்ளைக்கிப் பெண்ணைக் கொடுக்கவாருமே

இருதன்மையும் சேர்ந்த கன்னியின் மைந்தனே!
இவர்கள் இரு கையும் இணைக்க வாருமே

மெய்மணவாளனான தேவ குமாரர்க்கே
சபையாம் மனையாளை – ஜோடிக்கும் ஆவியே

நீரும் இந்நாளில் வந்து – இவ்விரு போரையும்
இணைந்து அன்பாய் வாழ்த்தி மெய்ப்பாக்கியம் ஈந்திடும்

Yethenil Aathi Manam Lyrics in English

aethaenil aathi manam - unndaana naalilae

pirantha aaseervaatham maaraathirukkumae

ippothum pakthiyullor - vivaakam thooymaiyaam

moovar pirasannaa maavaar - mummurai vaalththunndaam

aathaamukku aevaalaik - koduthhda pithaavae

immaappillaikkip pennnnaik kodukkavaarumae

iruthanmaiyum serntha kanniyin mainthanae!

ivarkal iru kaiyum innaikka vaarumae

meymanavaalanaana thaeva kumaararkkae

sapaiyaam manaiyaalai - jotikkum aaviyae

neerum innaalil vanthu - ivviru poraiyum

innainthu anpaay vaalththi meyppaakkiyam eenthidum

PowerPoint Presentation Slides for the song Yethenil Aathi Manam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites