தமிழ்

Matthew 10:25 in Tamil

மத்தேயு 10:25
சீஷன் தன் போதகனைப்போலவும், வேலைக்காரன் தன் எஜமானைப்போலவும் இருப்பது போதும். வீட்டெஜமானையே பெயல்செபூல் என்று சொல்வார்களானால், அவன் வீட்டாரை அப்படிச் சொல்வது அதிக நிச்சயமல்லவா?


மத்தேயு 10:25 in English

seeshan Than Pothakanaippolavum, Vaelaikkaaran Than Ejamaanaippolavum Iruppathu Pothum. Veettejamaanaiyae Peyalsepool Entu Solvaarkalaanaal, Avan Veettarai Appatich Solvathu Athika Nichchayamallavaa?


Read Full Chapter : Matthew 10