தமிழ்

Matthew 10:29 in Tamil

மத்தேயு 10:29
ஒரு காசுக்கு இரண்டு அடைக்கலான் குருவிகளை விற்கிறார்கள் அல்லவா? ஆயினும் உங்கள் பிதாவின் சித்தமில்லாமல், அவைகளில் ஒன்றாகிலும் தரையிலே விழாது.


மத்தேயு 10:29 in English

oru Kaasukku Iranndu Ataikkalaan Kuruvikalai Virkiraarkal Allavaa? Aayinum Ungal Pithaavin Siththamillaamal, Avaikalil Ontakilum Tharaiyilae Vilaathu.


Read Full Chapter : Matthew 10