தமிழ்

Matthew 10:31 in Tamil

மத்தேயு 10:31
ஆதலால், பயப்படாதிருங்கள்; அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளைப் பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாயிருக்கிறீர்கள்.


மத்தேயு 10:31 in English

aathalaal, Payappadaathirungal; Anaekam Ataikkalaan Kuruvikalaip Paarkkilum Neengal Viseshiththavarkalaayirukkireerkal.


Read Full Chapter : Matthew 10