தமிழ்

Nehemiah 3:16 in Tamil

நெகேமியா 3:16
அவனுக்குப் பின்னாகப் பெத்சூர் மாகாணத்தின் பாதிக்குப் பிரபுவாகிய அஸ்பூகின் குமாரன் நெகேமியா தாவீதின் கல்லறைகளுக்கு எதிரான இடமட்டாகவும், வெட்டப்பட்ட குளமட்டாகவும், பராக்கிரமசாலிகளின் வீடுமட்டாகவும் இருக்கிறதைப் பழுதுபார்த்துக் கட்டினான்.

Nehemiah 3:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of the half part of Bethzur, unto the place over against the sepulchres of David, and to the pool that was made, and unto the house of the mighty.

American Standard Version (ASV)

After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of half the district of Beth-zur, unto the place over against the sepulchres of David, and unto the pool that was made, and unto the house of the mighty men.

Bible in Basic English (BBE)

By his side was working Nehemiah, the son of Azbuk, ruler of half the division of Beth-zur, as far as the place opposite the last resting-places of David’s family, and the pool which was made and the house of the men of war.

Darby English Bible (DBY)

After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the chief of the half district of Beth-zur, even over against the sepulchres of David, and to the pool that was made, and to the house of the mighty [men].

Webster’s Bible (WBT)

After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of the half part of Beth-zur, to the place over against the sepulchers of David, and to the pool that was made, and to the house of the mighty.

World English Bible (WEB)

After him repaired Nehemiah the son of Azbuk, the ruler of half the district of Beth Zur, to the place over against the tombs of David, and to the pool that was made, and to the house of the mighty men.

Young’s Literal Translation (YLT)

After him hath Nehemiah son of Azbuk, head of the half of the district of Beth-Zur, strengthened, unto over-against the graves of David, and unto the pool that is made, and unto the house of the mighty ones.

நெகேமியா 3:16 in English

avanukkup Pinnaakap Pethsoor Maakaanaththin Paathikkup Pirapuvaakiya Aspookin Kumaaran Nekaemiyaa Thaaveethin Kallaraikalukku Ethiraana Idamattakavum, Vettappatta Kulamattakavum, Paraakkiramasaalikalin Veedumattakavum Irukkirathaip Paluthupaarththuk Kattinaan.


Read Full Chapter : Nehemiah 3