தமிழ்

Nehemiah 5:15 in Tamil

நெகேமியா 5:15
எனக்கு முன்னிருந்த அதிபதிகள் ஜனங்களுக்குப் பாரமாயிருந்து, அவர்கள் கையிலே அப்பமும் திராட்சரசமும் வாங்கினதும் அல்லாமல், நாற்பதுசேக்கல் வெள்ளியும் வாங்கிவந்தார்கள்; அவர்கள் வேலைக்காரர் முதலாய் ஜனங்கள்மேல் அதிகாரம் செலுத்தினார்கள்; நானோ தேவனுக்குப் பயந்ததினால் இப்படிச் செய்யவில்லை.

Nehemiah 5:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

But the former governors that had been before me were chargeable unto the people, and had taken of them bread and wine, beside forty shekels of silver; yea, even their servants bare rule over the people: but so did not I, because of the fear of God.

American Standard Version (ASV)

But the former governors that were before me were chargeable unto the people, and took of them bread and wine, besides forty shekels of silver; yea, even their servants bare rule over the people: but so did not I, because of the fear of God.

Bible in Basic English (BBE)

But earlier rulers who were before me made the people responsible for their upkeep, and took from them bread and wine at the rate of forty shekels of silver; and even their servants were lords over the people: but I did not do so, because of the fear of God.

Darby English Bible (DBY)

But the former governors that were before me had been chargeable to the people, and had taken of them bread and wine, besides forty shekels of silver: even their servants bore rule over the people. But I did not so, because of the fear of God.

Webster’s Bible (WBT)

But the former governors, that had been before me were chargeable to the people, and had taken of them bread and wine, besides forty shekels of silver; yes, even their servants bore rule over the people: but so did not I, because of the fear of God.

World English Bible (WEB)

But the former governors who were before me were chargeable to the people, and took of them bread and wine, besides forty shekels of silver; yes, even their servants bore rule over the people: but I didn’t do so, because of the fear of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

the former governors who `are’ before me have made themselves heavy on the people, and take of them in bread and wine, besides in silver forty shekels; also, their servants have ruled over the people — and I have not done so, because of the fear of God.

நெகேமியா 5:15 in English

enakku Munniruntha Athipathikal Janangalukkup Paaramaayirunthu, Avarkal Kaiyilae Appamum Thiraatcharasamum Vaanginathum Allaamal, Naarpathusekkal Velliyum Vaangivanthaarkal; Avarkal Vaelaikkaarar Muthalaay Janangalmael Athikaaram Seluththinaarkal; Naano Thaevanukkup Payanthathinaal Ippatich Seyyavillai.


Read Full Chapter : Nehemiah 5