தமிழ்

Nehemiah 7:45 in Tamil

நெகேமியா 7:45
வாசல் காவலாளரானவர்கள்; சல்லுூமின் புத்திரர் அதேரின் புத்திரர், தல்மோனின் புத்திரர், அக்கூபின் புத்திரர், அதிதாவின் புத்திரர், சோபாயின் புத்திரர், ஆக நூற்று முப்பத்தெட்டுப்பேர்.

Nehemiah 7:45 in Other Translations

King James Version (KJV)

The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, an hundred thirty and eight.

American Standard Version (ASV)

The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, a hundred thirty and eight.

Bible in Basic English (BBE)

The door-keepers: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, a hundred and thirty-eight.

Darby English Bible (DBY)

The doorkeepers: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, a hundred and thirty-eight.

Webster’s Bible (WBT)

The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, a hundred and thirty eight.

World English Bible (WEB)

The porters: the children of Shallum, the children of Ater, the children of Talmon, the children of Akkub, the children of Hatita, the children of Shobai, one hundred thirty-eight.

Young’s Literal Translation (YLT)

The gatekeepers: sons of Shallum, sons of Ater, sons of Talmon, sons of Akkub, sons of Hatita, sons of Shobai: a hundred thirty and eight.

நெகேமியா 7:45 in English

vaasal Kaavalaalaraanavarkal; Salluூmin Puththirar Athaerin Puththirar, Thalmonin Puththirar, Akkoopin Puththirar, Athithaavin Puththirar, Sopaayin Puththirar, Aaka Noottu Muppaththettuppaer.


Read Full Chapter : Nehemiah 7