தமிழ்

Proverbs 18:13 in Tamil

நீதிமொழிகள் 18:13
காரியத்தைக் கேட்குமுன் உத்தரம் சொல்லுகிறவனுக்கு, அது புத்தியீனமும் வெட்கமுமாயிருக்கும்.

Proverbs 18:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him.

American Standard Version (ASV)

He that giveth answer before he heareth, It is folly and shame unto him.

Bible in Basic English (BBE)

To give an answer before hearing is a foolish thing and a cause of shame.

Darby English Bible (DBY)

He that giveth answer before he heareth, it is folly and shame unto him.

World English Bible (WEB)

He who gives answer before he hears, That is folly and shame to him.

Young’s Literal Translation (YLT)

Whoso is answering a matter before he heareth, Folly it is to him and shame.

நீதிமொழிகள் 18:13 in English

kaariyaththaik Kaetkumun Uththaram Sollukiravanukku, Athu Puththiyeenamum Vetkamumaayirukkum.


Read Full Chapter : Proverbs 18