தமிழ்

Proverbs 18:8 in Tamil

நீதிமொழிகள் 18:8
கோள்காரனுடைய வார்த்தைகள் விளையாட்டுபோலிருக்கும், ஆனாலும் அவைகள் உள்ளத்திற்குள் தைக்கும்.

Proverbs 18:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

The words of a talebearer are as wounds, and they go down into the innermost parts of the belly.

American Standard Version (ASV)

The words of a whisperer are as dainty morsels, And they go down into the innermost parts.

Bible in Basic English (BBE)

The words of one who says evil of his neighbour secretly are like sweet food, and go down into the inner parts of the stomach.

Darby English Bible (DBY)

The words of a talebearer are as dainty morsels, and they go down into the innermost parts of the belly.

World English Bible (WEB)

The words of a gossip are like dainty morsels: They go down into a person’s innermost parts.

Young’s Literal Translation (YLT)

The words of a tale-bearer `are’ as self-inflicted wounds, And they have gone down `to’ the inner parts of the heart.

நீதிமொழிகள் 18:8 in English

kolkaaranutaiya Vaarththaikal Vilaiyaattupolirukkum, Aanaalum Avaikal Ullaththirkul Thaikkum.


Read Full Chapter : Proverbs 18