தமிழ்

Psalm 115:7 in Tamil

சங்கீதம் 115:7
அவைகளுக்குக் கைகளிருந்தும் தொடாது; அவைகளுக்குக் கால்களிருந்தும் நடவாது; தங்கள் தொண்டையால் சத்தமிடவும் மாட்டாது.

Psalm 115:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

They have hands, but they handle not: feet have they, but they walk not: neither speak they through their throat.

American Standard Version (ASV)

They have hands, but they handle not; Feet have they, but they walk not; Neither speak they through their throat.

Bible in Basic English (BBE)

They have hands without feeling, and feet without power of walking; and no sound comes from their throat.

Darby English Bible (DBY)

They have hands, and they handle not; feet have they, and they walk not; they give no sound through their throat.

World English Bible (WEB)

They have hands, but they don’t feel; They have feet, but they don’t walk; Neither do they speak through their throat.

Young’s Literal Translation (YLT)

Their hands, but they handle not, Their feet, and they walk not;

சங்கீதம் 115:7 in English

avaikalukkuk Kaikalirunthum Thodaathu; Avaikalukkuk Kaalkalirunthum Nadavaathu; Thangal Thonntaiyaal Saththamidavum Maattathu.


Read Full Chapter : Psalm 115